למה הסכסוך במזרח התיכון ממשיך להתקיים?

אחד הנושאים שחסרונם הוא הבולט ביותר באתרנו הוא הנושא של הסיכסוך הישראלי-פלסטינאי. הסיבה לכך היא שזה נושא כל כך רגיש ומסובך שהעדפנו פשוט להמנע ממנו עד היום.

כאשר נתקלנו במאמריו של יואל בנימין (שהיה בין השאר העורך הכלכלי של ‘הג’רוזלם פוסט‘), החלטנו שזהו הזמן לפתוח את תיבת השרצים הזו, ושהמאמר הבא יהווה התחלה טובה מאוד. הבאנו את התקציר, ולמטה יש לינק לסדרת הכתבות המלאה – חובה לקרוא את הכל!

קצת רקע על הכותב: אודות יואל בנימין

למה הסכסוך במזרח התיכון ממשיך להתקיים?

מאת יואל בנימין

אוסף זה של הערות נאסף כדי לעזור ליהודים ולערבים להבין למה הסכסוך במזרח התיכון ממשיך להותיר צלקות. הכוונה היא לקדם את ההבנה ששני עמים אלה אינם האויבים הכי גדולים אחד של השני; גורם שלישי, האליטה הזרה (א”ז), הוא הסיבה שהמזרח התיכון ממשיך להיות בלתי-יציב

ניתוח אוביקטיבי אמיתי של נושא זה, ללא המטען שיהודים וערבים הוזנו על-ידי המנהיגים הלאומיים שלהם, מגלה שהסכסוך במזרח התיכון היה נגמר לפני עשרות שנים לולא זרים שלהבו אותו. המשך הסכסוך משרת את האינטרסים שלהם — דהיינו, אספקות נפט, מחזור ‘פטרו-דולרים’, או מכירות כלי-נשק על-סך מיליארדי דולרים. ה”מצב” הפלסטיני-ישראלי הוא איפוא עלה-תאנה גרידא עבור הא”ז, ומאפשר להם לקדם את מטרותיהם האחרות באופן לא מורגש.

עלינו למצוא פתרון מבוסס על הסיבה הממשית להמשך הסכסוך, ולא לקבל פתרונות המוצגים על-ידי התקשורת השלטת.

השנאה בין שני העמים אינה נובעת מלבבות ערביי ויהודי המזרח התיכון, אלא נוצרת ומלובה מחו”ל. ערבים ויהודים חייבים לראות מעבר למסך התעמולה ולהבין שסכסוך זה נוצר בשבילם. כל פעם שנראה שהסכסוך מגיע לתומו, זרים מפיחים בו רוח חיים על-ידי התעקשות שיש בידיהם “יוזמת שלום חדשה” שלטענתם תביא שלום, מה שאף פעם לא קורה.

התערבות הא”ז בעניני המזרח התיכון הינה טרגדיה עבור העמים הערבים — מבחינה חברתית, כלכלית ופוליטית. על ערביי ויהודי המזרח התיכון להודות ששניהם הינם קרבנות של הזרים. באמצעות עבודה משותפת, ביכולתם להסיר סרטן ההתערבות הזרה ששומרת על הסכסוך חי וקיים.

הלב והמהות של הסכסוך במזרח התיכון

משך יותר מ-75 שנים, דפלומטים מערביים העלו “יוזמות שלום” שונות כדי לפתור את הסכסוך הערבי-ישראלי. אבל הן תמיד נכשלות. מדוע?

מה משמר את הסכסוך במזרח התיכון? אם ברצוננו למצוא פתרון, עלינו קודם כל להבין למה הסכסוך ממשיך להתקיים. כדי לעשות זאת, עלינו לאמץ נקודת מבט על המצב מלמעלה למטה, במקום מלמטה למעלה.

הסתכלות כזאת היא בדיוק ההפך מהדרך בה רוב היהודים והערבים הורגלו להתבונן ב”מצב”. יהודים מתמקדים בנזק שהערבים/פלסטינאים גורמים, ומאמינים שאותו הנזק הוא הסיבה של הסכסוך, כאשר הוא באמת רק תוצאה שלו. הם רואים את הסכסוך ואת מקורותיו מלמטה למעלה. ערבים/פלסטינאים מתמקדים בנזק שישראל גורמת ומאמינים שזהו גורם הסכסוך, כאשר הוא באמת רק תוצאה שלו. גם הערבים מתייחסים למצב “מלמטה למעלה”.

כדי להבין מהו הגורם האמיתי להמשכות הסכסוך במזרח התיכון, עלינו להתבונן במצב “מלמעלה למטה”.

על מנת לקבל תמונה מדוייקת יותר של מה שעומד מאחורי הקיום המתמיד של הסכסוך, בואו נכיר את חמשת הגורמים הבאים המשרתים להנציח — במקום לפתור — את הבעיה:

1) האינטרסים המושקעים של האליטה הזרה (א”ז): ישנו “גורם שלישי” בסכסוך, בנוסף לישראלים ולערבים: הזרים (לפי סדר החשיבות: ארה”ב, אנגליה, סין, צרפת, גרמניה). בלעדיהם, לא היה סכסוך במזרח התיכון בגלל שהשפעת הזרים מונעת את פתרון ה”מצב”. למרבה הצער, הן הערבים והן היהודים הישראלים מאמינים שהם האויבים הכי גרועים אלה של אלה — בלי להתחשב בגורם השלישי — הזרים — שהוא האויב של שניהם. הדבר הבולט המשותף לערבים ולישראלים הוא האויב המשותף הזה, אך המנהיגים של שני הצדדים (שאינם לגיטימיים או בלתי-תלויים) אומרים לאוכלוסיות שלהם שהצד השני הוא אויבם מספר אחת. לכן, הסכסוך ממשיך.

2) שליטה על הנפט של המזרח התיכון: הזרים מתערבים בסכסוך הערבי-ישראלי כדי לנצל את ולשלוט במשאבי הנפט העצומים באזור. לולא הנפט, או אז לא היו פטרו-דולרים למחזר, ולא היתה סיבה לזרים לשרור באזור.

3) מכירות נשק: לו היה חרם עולמי על מכירות נשק למזרח התיכון, לא היו יותר “רודנים ערביים קיצוניים” עם נשק מודרני. אם הזרים היו מפסיקים למכור נשק משוכלל לעמי המזרח התיכון, הסכסוך היה מסתיים.

4) התקשורת השלטת: לו התקשורת השלטת במערב היתה מפסיקה לדווח על “החיפוש אחר שלום במזרח התיכון”, שלום היה בא במהרה. על-ידי שמירת הדימוי של האזור כמקום “בלתי-יציב”, התקשורת, כמקור היחידי של מידע שעל-פיו בני-אדם מעצבים את תפיסותיהם, מספקת לזרים אמתלא להתערב, ובו-זמנית מצליחה לשכנע את כולם שעמי מערב אלה רוצים שלום, חרף העובדה שהם “מחפשים” אותו יותר מ-50 שנה, לשווא. התקשורת אף פעם לא מטילה ספק בכוונות או במטרות הסמויות של הא”ז. כך שתקשורת מספקת את הדבק שמשמר על הסכסוך. בלי הדיווחים המתמידים של התקשורת השלטת על הסכסוך, שלום היה בא, מאחר והכל היו שוכחים שהמזרח התיכון הוא “בלתי-יציב” ולכן זקוק לייצוב דרך “יוזמות שלום” חדשות.

5) מנהיגות לאומית מושחתת של שני הצדדים: שלום בין הערבים והיהודים הוא לא מה שמעניין את הא”ז, אלא המשכת הסכסוך. האמצעי לכך הוא על-ידי השחתה ושליטה של המנהיגים הלאומיים של שני הצדדים. הסיבה לכך שמנהיגים לגיטימיים ופופולריים אינם אוחזים בהגה השלטון במדינות המזרח התיכון הינה שהא”ז תפיל כל מנהיג שאינו דואג לספק את רצונה לפני צרכי עמיהם הם. ברגע שמנהיגים במזרח התיכון נבחרים ומשיגים פופולריות בין עמיהם הם, הא”ז משמיצה אותם כ: “קיצוניים”, “מנהיגים טרוריסטים” או “אויבי שלום”, וכך פוסלת אותם בזירה העולמית. איך ייתכן דו-קיום כן כאשר המנהיגים של שני הצדדים מעונינים יותר לרצות את אדוניהם הזרים מאשר את עמיהם הם?

אם לא נבין את חמשת הגורמים הבסיסיים לעיל, לעולם לא נבין את הסיבות האמיתיות להימשכות הסכסוך. במקום זאת, כל צד ימשיך להאשים את רעהו — במאמץ להצדיק כל אחד את עמדתו הוא ולשכנע את עמו ואחרים מבחוץ שהצדק עימו, ושהצד השני הוא הטועה. מצב זה יוביל רק למוות ולהרס נוספים.

טכניקה זו, המכונה “הפרד ומשול”, היא שיטה מועדפת של הא”ז מזה עשרות שנים.

זה היה רק תקציר של מאמר ארוך ומפורט במיוחד. מומלץ ביותר לקרוא את המאמר המלא

בנוסף מומלץ מאוד לראות את הסרט הממשלה הסודית, כדי להבין כיצד כוחות המערב מתקינים משטרים דיקטטורים אכזריים במזרח-התיכון ובעולם כולו, על מנת להבטיח את האינטרסים של התאגידים הבינלאומיים. מומלץ עוד יותר, אם כבר נגענו בנושא התאגידים הבינלאומיים, לראות את הסרט זוכה הפרסים “התאגיד” (עם תרגום), שבהחלט עוזר לתפוס את מימדיה וכוחה האמיתי של “האליטה הזרה” שיואל בנימין מזכיר במאמרו. “המועצה ליחסי חוץ” (תעברו גם על הקטגוריה) ו”קבוצת בילדרברג” הן שני כלים מאוד חשובים בהוצאת האג’נדה של אותן אליטות זרות אל הפועל, ובשליטתן המוחלטת על התקשורת העולמית. וכדי לחזק עוד יותר את טענותיו של בנימין, ראוי גם לציין את העובדה שאותן אליטות זרות עוזרות בימינו לממן את פרוייקט הגרעין האיראני.

דבר אחרון, שבהחלט ראוי לפוסט מורחב יותר בעתיד

 הרקע להצהרת בלפור:

כן כן, אותה הצהרה עליה אנחנו לומדים בביה”ס, אשר היוותה את הבסיס לתחילתו של המנדט הבריטי בארץ ישראל. כדי להבין מדוע ישראל והסיכסוך שלה עם שכניה משרתים כיום את האינטרסים של הסדר העולמי החדש, יש להבין תחילה את הסיבות האמיתיות להקמתה של המדינה היהודית. בסרט משנות ה-60, “הקונספירציה הקפיטליסטית” (גם עם תרגום), תוכלו לקבל קצת רקע על אדם שנקרא ססיל רודז. ססיל רודז היה קולוניאליסט בריטי מושבע וגזען והוא בא ממשפחת אצולה מכובדת ביותר באנגליה. הוא ניהל את מדיניותה הגזענית והאכזרית של בריטניה כלפי השחורים באפריקה, והיה אחראי להקמתם של משטרים אכזריים ורצחניים ביבשת. חוסר היציבות (בלשון המעטה) ביבשת איפשר לבריטים לבזוז את אפריקה מכל משאביה, תהליך שנמשך בעצם עד היום. ססיל רודז גם הקים מדינה בדרום אפריקה שנקראה על שמו – רודזיה (כיום זמביה וזימבבואה). בין שאר מעלליו, הוא גם גרם למלחמת הבורים. רודז הפך לאחד האנשים העשירים ביותר בעולם בזכות מצבה העגום של אפריקה, אותו הוא עזר לשמר, ובשלב מסויים היה לו מונופול על 80% מהיהלומים שיצאו מהיבשת. אבל מטרותיו היו גדולות יותר – כפי שתראו ב”הקונספירציה הקפיטליסטית”, המטרה הסופית הייתה הרחבת השלטון של האליטות האנגלו-אמריקאיות לכל רחבי העולם – והשלב הבא היה המזרח התיכון כמובן. בסרט מוזכר אירגון הסתרים אותו הקים רודז שנקרא “השולחן העגול” (הזכרנו את הארגון גם בכתבה על קבוצת בילדרברג), ומטרותיו היו הגשמת היעדים הללו ע”י פעילות חשאית משותפת של אנשי מפתח מהאליטה האנגלו-אמריקאית.

אז איפה נכנסת מדינת ישראל?

ובכן, אתם בוודאי תופתעו לשמוע ששניים מהחברים המייסדים באגודת “השולחן העגול” היו הלורד בלפור והלורד רוטשילד. מי שזוכר עוד את מה שלמדנו בביה”ס מייד יזהה את משמעות הדבר – הצהרת בלפור נשלחה ע”י הלורד בלפור אל הלורד רוטשילד – כששניהם חברים בקבוצה חשאית שמטרותיה היו (בין השאר) לבזוז את משאבי המזרח התיכון! האם יתכן שהבריטים התעקשו לכבוש את פלשתינה מידי העות’מנים, רק כדי להגשים עוד צעד בתוכנית הזדונית של “האליטות הזרות” להקמת ממשלה עולמית הכפופה לחלוטין לרצונן? האם יתכן שתמיכתן של האליטות האנגלו-אמריקאיות בתנועה הציונית במאה שעברה נבעה ממניעים ציניים של ניצול העם היהודי למען האינטרסים הכלכליים שלהן, ולא מתוך טוב לב ורצון אמיתי “להקים בית לעם היהודי”?

הנושא הכאוב הזה לצערנו לא מוזכר כלל בשיח הציבורי פה בארץ, אך אין מה לעשות – הראיות מדברות בעד עצמן, ומרמזות על משהו גדול מאוד שלא טורחים לספר לנו בשום מקום. וזהו רק קצה המזלג, כפי שאמרנו – זהו נושא שיש לעשות עליו כתבה נרחבת בעתיד. בינתיים תוכלו לקרוא את “הקשר היהודי” של ברי חמיש, שאולי יתן לכם עוד כמה נקודות מבט מעניינות על הכוחות שעומדים מאחורי הציונות ומדינת ישראל, וכמובן תקראו את המאמר המלא של יואל בנימין. עוד כדי להתעדכן בהרחבה כיצד הינדסו את הסיכסוך הערבי ישראלי ניתן לקרוא את “ארכיטקטים של הג’יהאד”.

האתרים של יואל בנימין:
עברית
אנגלית

  כתבות רלוונטיות:16 תגובות לכתבה ” למה הסכסוך במזרח התיכון ממשיך להתקיים?”

 1. ציונות נכס של המודיעין בתאריך 5 בFebruary, 2009 בשעה 4:29

  האליטות הבריטיות אפילו לא הסתירו את שיקוליהם מאחורי הקמת מדינת היהודים והיה להם מספר פליטות פה בנושא כגון המושל הראשון של ירושלים סר רונאלד סטורס שאמר שישראל “תהווה לאנגליה אולסטר (צפון אירלנד) יהודית קטנה ונאמנה בים של ערבים עוינים.”

 2. ציונות נכס של המודיעין בתאריך 5 בFebruary, 2009 בשעה 4:31

  בערך “הפרד ומשול” של וויקיפדיה גם כן מזכירים את מדינת היהודים!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Divide_and_rule

 3. ציונות נכס של המודיעין בתאריך 5 בFebruary, 2009 בשעה 4:34

  לעניות דעתי גורדון מקסוול הכי קרוב לאמת.

 4. ציונות נכס של המודיעין בתאריך 10 בFebruary, 2009 בשעה 4:52

  קארול קוויגלי בספרו The Anglo-American Establishment טען שהצהרת בלפור נכתבה בידי לורד אלפרד מילנר, גם הוא חבר באגודת “השולחן העגול” – טיפוס די מפוקפק .

 5. “ב-14 באוגוסט 2001 הועברו כ-650 אלף דולר מחברה אוסטרית בשם “פלצ’ק”, שבעליה הוא איל ההימורים ואיש העסקים היהודי מרטין שלאף, לחברה קפריסאית בשם “Trasimeno Trading”, שעל פי חשד המשטרה נשלטה באותה עת על ידי אביגדור ליברמן, שכיהן אז בתפקיד שר התשתיות הלאומיות בממשלת שרון. כך גם עולה ממסמכים שהגיעו לאחרונה לידי מוסף “הארץ”"

  ליברמן עושה עסקים עם הערבים כשנוח לו ומציב קמפיין בחירות נגדם.
  חשבו על כך כשאתם הולכים לקלפי

 6. שימו לב בתמונה של שלושת הנאצים האמצאי מרים שתי אצבעות בידו השמאלית כשכולם יושבים יפה יד על יד

 7. שלום אגב בילדנברג אז הם נפגשים ב24 26 לחודש הזה עידכונים” בפריזון פלנט” כנראה

  ראיתם את התמונה של היטלר בן 90 בארגנטינה מהמגזין time

  הלינק בגוגל חיפוש תמונות =באתר waronyou.com

 8. עיתון חדש מחולק בצמתים כולו מעשים ומחשבות טובות ושמו בישראל “הסדר העולמי החדש”

  בקרוב על המדפים עיתון מחשבות טובות

 9. דחוף דחוף דחוף שפעת העופות בצורתה החדשה נגיף ביולוגי שמדביק אדם מחיות 20 הרוגים דווחים בחדשות חומרי וידאו מהשעות האחרונות בalex jones youtube prisonplanet
  nuffrespect youtubeמחזיק את כל העדויות מהתחלה זה מתחיל להיתגלגל דחוף דחוף

 10. alex jones hd tv 3 vile n ng from merilend

 11. אומרים שסיגריות מחסנות מהשפעת ? שמועה לא זוכר מאיפה טוב אני חושב שהרכבות מתחילות לחמם מנועים
  לעולםלאנשוב להיות כצאן לטבח?

 12. דחוף דחוף דחוף שפעת העופות בצורתה החדשה נגיף ביולוגי שמדביק אדם מחיות במקסיקו53הרוגים דווחים בחדשות חומרי וידאו מהשעות האחרונות בalex jones youtube prisonplanet
  nuffrespect youtubeמחזיק את כל העדויות מהתחלה זה מתחיל להיתגלגל דחוף דחוף
  יש כתבה בynetשפעת החזירים
  מדברים על חשש שיגיע לארהב
  או שזה יתפשט ויהיה מופץ ללא יכולת לעצור את המגיפה עד שיגיגעו לפינויים כפוייפ למחנות בדיקה חיסון וטיהור

  או שידרשו חיסון זריז כםוי עולמי
  או מי שאכל אנטביוטיקה כל חייב בתוך האוכל והתרופות בסל ולא עבר לאורגני עדיין יגלה כמה המערכת החיסונית של האדם המודרני רגישה צר לי עלינו ועל כולם דיייייייייייי לקטל האדם
  איננו יכולים לחיות עם בני אדם טורפים אם דמויי אנוש עם לב ערפד אוכלי נבלות מעריצי הנשר

 13. [...] הדבר קורה? מי מרוויח מזה באמת? נתחיל עם קטע שכבר נכתב ב”למה הסיכסוך במזרח התיכון ממשיך להתקיים?”: בסרט משנות ה-60, “הקונספירציה הקפיטליסטית” (גם עם [...]

 14. אלדד בתאריך 15 בApril, 2010 בשעה 6:53

  הכתבה האהובה עלי ביותר באתר למעט הסרט הקונספירציה הקפיטלסטית עם התרגום הנוח.
  יופי של תקציר למאמר הארוך.
  אני לא מסכים עם כל מה שכתוב למרות זאת !
  הסיבה שניתן לסכסך בכלל בין 2 צדדים היא כי קיימת שינאה.
  גם אחרי שיפתר הסכסוך השנאה תשאר ולוקח זמן עד שהיא עוברת.
  קחו לדוגמה סכסוך שכנים בבניין ותבינו לבד.

 15. אלדד בתאריך 16 בMay, 2010 בשעה 18:54

  הסתכלות נוספת על המצב הפעם במישור מקומי יותר:
  http://www.meshanim.com/ratsim/ratsim.htm
  בחרו במצגת ביטחון וטרור.

 16. [...] בני משפחת רוטשילד הם ממקימי התנועה הציונית והשחקנית הפעילה ביותר בהקמתה של מדינת ישראל.הנה קטע קצר שרשמנו בעבר בנושא.  [...]

השארת תגובה

Google