Comments on: דויד אייק: שרלטן http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: KRESKAS http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-35351 KRESKAS Mon, 02 Apr 2012 18:22:31 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-35351 http://www.youtube.com/watch?v=xf0HK2zrsWQ&feature=player_embedded זה הוידאו שהפיל את אייק!!! http://www.youtube.com/watch?v=xf0HK2zrsWQ&feature=player_embedded
זה הוידאו שהפיל את אייק!!!

]]>
By: המקור http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-24377 המקור Mon, 17 Oct 2011 02:56:26 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-24377 אתה יודע, זה יהיה נהדר אם הייתה לך קטגורית וידאו באתר. מייאש לחפש וידאו בכל כתבה בנפרד. אתה יודע, זה יהיה נהדר אם הייתה לך קטגורית וידאו באתר. מייאש לחפש וידאו בכל כתבה בנפרד.

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-24290 lloyd Sun, 16 Oct 2011 07:27:11 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-24290 ביטול דבריו שהוא שומע את אלוהים זה לא מה שעומד על הפרק. הבסיס עליו נבחן דויד אייק בכתבה הוא על התיאוריות שלו לגבי חייזרי לטאות והרעיונות התיאוסופים הדתיים שהוא עקבי לגבם ואשר מוצגים בהחלט בשעה הראשונה של הסרט. זה בסיס רקוב לפי דעתי למי שמתיימר לחשוף את ה-"סדר עולמי החדש". כמו כן במחקר על אודות דברים אלה בהחלט שחשוב להביא מחקר מבוסס, יש כל כך הרבה אנשים, לדוגמא ווילקוק, שמבלבלים בשכל עקב "תקשורים" שלהם, שלא מתאימים למחקר אמיתי שהאתר מנסה לזקק, מתאימים אולי לאנשים/אתרים אחרים, אבל לא פה. ביטול דבריו שהוא שומע את אלוהים זה לא מה שעומד על הפרק. הבסיס עליו נבחן דויד אייק בכתבה הוא על התיאוריות שלו לגבי חייזרי לטאות והרעיונות התיאוסופים הדתיים שהוא עקבי לגבם ואשר מוצגים בהחלט בשעה הראשונה של הסרט. זה בסיס רקוב לפי דעתי למי שמתיימר לחשוף את ה-”סדר עולמי החדש”. כמו כן במחקר על אודות דברים אלה בהחלט שחשוב להביא מחקר מבוסס, יש כל כך הרבה אנשים, לדוגמא ווילקוק, שמבלבלים בשכל עקב “תקשורים” שלהם, שלא מתאימים למחקר אמיתי שהאתר מנסה לזקק, מתאימים אולי לאנשים/אתרים אחרים, אבל לא פה.

]]>
By: המקור http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-24275 המקור Sun, 16 Oct 2011 03:42:36 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-24275 בס"ד אני אתחיל את דברי בברכת הצלחה למקימי האתר . העשייה שלכם היא ברכה במקום שבו לימדו אותנו לשתוק . ובחזרה לנושא הסרט. אני חוקר את הנושאים הרבים שמובאים באתר שלכם למעלה מ-17 שנים, ובין הנושאים שריתקו אותי ביותר היו הקונספירציות אודות עולמות אחרים, ממשלות חשאיות וצורות חיים אחרות בכדור הארץ ומיחוצה לו. עקבתי אחרי סרטים רבים שהוציא דוויד אייק לאורך השנים, וכרגע אני צופא בסרט שהעלתם פה על מנת לחשוף את התרמית שהוא מציג. אני כרגע בשעה הראשונה של הסרט, ולאור ההתכתבויות מעל ולאור מה שנכתב ע"י בכתבה ומה שנאמר בסרט, הייתי מעוניין לציין : 1- כאדם שבא מאמונה באל אחד, בתנ"ך ובחוכמת היהדות, קשה לי להבין כיצד ניתן לשלול אדם שאינו יהודי בדבר היותו טוען כי הוא בקשר כזה או אחר עם אב כל העולמות וישויות בדרגות אחרות? הלו אם ניקח את התגלות צדיקים לחכמי ישראל נמצא הגבלה לכך שאליהו התגלה לצדיקים רבים וכמו כן מלאכי השם והשם עצמו. האם ניתן לומר אם כך שכיוון ששמעו או קראו על כך מאבותיהם או מהתלמות, רצו הם להוליך שולל את עם ישראל? הרי לדוויד יש רקע מאנשים נוספים שנחשפו לדבריהם לאותם הישויות וכאן הוא ממשיך דרכם. לכן, אם הוא מתייחס בדבריו, בלי קשר לשם שבו הוא קורא לרוח הכללית היוצרת את הכל וליוצריו, אין פה שוני בין ההבנה היהודית שיש בורא לעולם, יש מלאכים ויש עולמות נסתרים בעלי מסדרונות רוחניים שונים משלנו. 2- עוד נטען בסרט, כי בהרצאותיו, מביא דוויד הסברים ללא כל בסיס מדעי . הלא גם היהדות מסתמכת בראש ובראשונה על אמונה ובנוסף נשענת על פירוש חז"ל לכתובים . מה גם, שבהרצאות המיוחסות לממצאים שדוויד מציג, הוא חוזר ומדגיש כי זו האמונה שלו, האישית, וזו ההרגשה שלו. הוא לא מכתיב, לא טוען או מתיימר להיות מדען. הוא חושף את מה שהוא יודע. הערות נוספות אני אוסיף מעת לעת . וכן- אם אתה מנהל את האתר וכבר עשית משהו יפה , תסיים את זה בתשובות מקצועיות וענייניות ולא עוקצניות אם מי שמפריע לך או לא חושב בדרכך. זה פשוט נראה רע ומפספס את המטרה לגמרי שלשמה הקמת את האתר . בס”ד
אני אתחיל את דברי בברכת הצלחה למקימי האתר .
העשייה שלכם היא ברכה במקום שבו לימדו אותנו לשתוק .
ובחזרה לנושא הסרט.
אני חוקר את הנושאים הרבים שמובאים באתר שלכם למעלה מ-17 שנים, ובין הנושאים שריתקו אותי ביותר היו הקונספירציות אודות עולמות אחרים, ממשלות חשאיות וצורות חיים אחרות בכדור הארץ ומיחוצה לו.
עקבתי אחרי סרטים רבים שהוציא דוויד אייק לאורך השנים, וכרגע אני צופא בסרט שהעלתם פה על מנת לחשוף את התרמית שהוא מציג.
אני כרגע בשעה הראשונה של הסרט, ולאור ההתכתבויות מעל ולאור מה שנכתב ע”י בכתבה ומה שנאמר בסרט, הייתי מעוניין לציין :
1- כאדם שבא מאמונה באל אחד, בתנ”ך ובחוכמת היהדות, קשה לי להבין כיצד ניתן לשלול אדם שאינו יהודי בדבר היותו טוען כי הוא בקשר כזה או אחר עם אב כל העולמות וישויות בדרגות אחרות? הלו אם ניקח את התגלות צדיקים לחכמי ישראל נמצא הגבלה לכך שאליהו התגלה לצדיקים רבים וכמו כן מלאכי השם והשם עצמו. האם ניתן לומר אם כך שכיוון ששמעו או קראו על כך מאבותיהם או מהתלמות, רצו הם להוליך שולל את עם ישראל? הרי לדוויד יש רקע מאנשים נוספים שנחשפו לדבריהם לאותם הישויות וכאן הוא ממשיך דרכם. לכן, אם הוא מתייחס בדבריו, בלי קשר לשם שבו הוא קורא לרוח הכללית היוצרת את הכל וליוצריו, אין פה שוני בין ההבנה היהודית שיש בורא לעולם, יש מלאכים ויש עולמות נסתרים בעלי מסדרונות רוחניים שונים משלנו.
2- עוד נטען בסרט, כי בהרצאותיו, מביא דוויד הסברים ללא כל בסיס מדעי . הלא גם היהדות מסתמכת בראש ובראשונה על אמונה ובנוסף נשענת על פירוש חז”ל לכתובים . מה גם, שבהרצאות המיוחסות לממצאים שדוויד מציג, הוא חוזר ומדגיש כי זו האמונה שלו, האישית, וזו ההרגשה שלו. הוא לא מכתיב, לא טוען או מתיימר להיות מדען. הוא חושף את מה שהוא יודע.

הערות נוספות אני אוסיף מעת לעת .

וכן- אם אתה מנהל את האתר וכבר עשית משהו יפה , תסיים את זה בתשובות מקצועיות וענייניות ולא עוקצניות אם מי שמפריע לך או לא חושב בדרכך. זה פשוט נראה רע ומפספס את המטרה לגמרי שלשמה הקמת את האתר .

]]>
By: kreskas http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-22588 kreskas Tue, 27 Sep 2011 10:05:56 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-22588 אני חושב שאתם טועים בגדול לגבי אייק !!! אני חושב שאתם טועים בגדול לגבי אייק !!!

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-21237 lloyd Wed, 14 Sep 2011 18:28:27 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-21237 יכלת לראות את הסרטים היותר קצרים של כריס וואיט לגלות את זה, רוב הסרטים שלו של 10-20 דקות מובילים לכיוון הזה, ואף על פי כן אין זה סותר את מירב הראיות שהוא מביא בסרט על אייק. יכלת לראות את הסרטים היותר קצרים של כריס וואיט לגלות את זה, רוב הסרטים שלו של 10-20 דקות מובילים לכיוון הזה, ואף על פי כן אין זה סותר את מירב הראיות שהוא מביא בסרט על אייק.

]]>
By: אדם http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-21222 אדם Wed, 14 Sep 2011 16:48:38 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-21222 כנראה שאני היחידי שראה את הסרט עד הסוף:) כריס וואיט הוא נוצרי אדוק שמטרתו להלל את ישו ואת הנצרות כדת האמת היחידה וזו הסיבה היחידה שהוא מוציא את הסרטים שלו. זה אפילו לא מוסתר, תבדקו באתר שלו: http://conspiracyclothes.com/nowheretorun/ שם תוכלו לראות סרטונים כמו What Do I Have to Do To Be Saved? (רמז: לקבל את ישו כמשיח) ועוד חומר תעמולה נוצרי כנראה שאני היחידי שראה את הסרט עד הסוף:) כריס וואיט הוא נוצרי אדוק שמטרתו להלל את ישו ואת הנצרות כדת האמת היחידה וזו הסיבה היחידה שהוא מוציא את הסרטים שלו. זה אפילו לא מוסתר, תבדקו באתר שלו: http://conspiracyclothes.com/nowheretorun/
שם תוכלו לראות סרטונים כמו What Do I Have to Do To Be Saved? (רמז: לקבל את ישו כמשיח) ועוד חומר תעמולה נוצרי

]]>
By: תומר http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-15080 תומר Fri, 22 Jul 2011 11:28:27 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-15080 אם הוא אכן שרלטן הזוי ופסיכוטי הוא חייב להיות גם מאוד מאוד מאוד מתוחכם כדי להצליח להסתיר את האופי האמיתי שלו, כמו בראיון הנ"ל לדוגמא. יש עוד הרבה אחרים מהסוג הזה שבהם הוא דווקא נשמע בן אדם די הגיוני http://www.youtube.com/watch?v=67CbQ9VG2Mo אם הוא אכן שרלטן הזוי ופסיכוטי הוא חייב להיות גם מאוד מאוד מאוד מתוחכם כדי להצליח להסתיר את האופי האמיתי שלו, כמו בראיון הנ”ל לדוגמא. יש עוד הרבה אחרים מהסוג הזה שבהם הוא דווקא נשמע בן אדם די הגיוני

]]>
By: מדאם בלאוואטצקיאה http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-14030 מדאם בלאוואטצקיאה Sun, 10 Jul 2011 12:44:57 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-14030 דייויד אייק הוא שרלטן הזוי ופסיכוטי, לא צריך את הסרט בשביל להבין את זה. מספיק רק לשמוע אותו למשך חמש דקות... אם אתם לא מבינים את זה יש לכם בעיות גדולות בחיים... דייויד אייק הוא שרלטן הזוי ופסיכוטי,
לא צריך את הסרט בשביל להבין את זה.

מספיק רק לשמוע אותו למשך חמש דקות…

אם אתם לא מבינים את זה יש לכם בעיות גדולות בחיים…

]]>
By: רפאל http://conspil.com/2011/06/05/ickeliastr/#comment-13487 רפאל Sun, 03 Jul 2011 17:59:50 +0000 http://conspil.com/?p=2074#comment-13487 לא נראה לי שדיויד אייק שרלטן, גם על סמך צפייה בסרט. גם בגלל שזה מהזמן שהיה מאוד צעיר ולא כל כך מגובש וגם בגלל שלא בושה להיות מושפע מחוקרים ואנשים אחרים. לא נראה לי שדיויד אייק שרלטן, גם על סמך צפייה בסרט.
גם בגלל שזה מהזמן שהיה מאוד צעיר ולא כל כך מגובש וגם בגלל שלא בושה להיות מושפע מחוקרים ואנשים אחרים.

]]>