Comments on: שעתיים עם ברי חמיש ברדיו http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: monkeyboy http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5753 monkeyboy Thu, 06 Jan 2011 21:36:35 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5753 לא קונספירציה אלא מציאות מזעזעת. http://www.iba.org.il/media/?recorded=1 לחפש את הסרט "מבט שני: מי רצח את תאיר ראדה?" ששודר בערב יום רביעי האחרון. מלמד הרבה על איך עובדת המששטרה ובית המשפט במדינת ישראל. לא קונספירציה אלא מציאות מזעזעת.

http://www.iba.org.il/media/?recorded=1

לחפש את הסרט “מבט שני: מי רצח את תאיר ראדה?” ששודר בערב יום רביעי האחרון.

מלמד הרבה על איך עובדת המששטרה ובית המשפט במדינת ישראל.

]]>
By: POWER STRIKE http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5746 POWER STRIKE Thu, 06 Jan 2011 17:02:57 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5746 עוד משהו נחמד על הציונות VS יהדות.. http://www.youtube.com/watch?v=g1YiarVqkHo&feature=related עוד משהו נחמד על הציונות VS יהדות..

]]>
By: נח מן http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5740 נח מן Thu, 06 Jan 2011 10:47:37 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5740 איזה אנשים יפים יש בעולם.. מה ששני אנשי אמת יכולים לעשות.. http://yes.walla.co.il/?w=2/7812/1722351 איזה אנשים יפים יש בעולם..
מה ששני אנשי אמת יכולים לעשות..
http://yes.walla.co.il/?w=2/7812/1722351

]]>
By: מוס דף http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5739 מוס דף Thu, 06 Jan 2011 09:25:40 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5739 קרייזי, הדרך להגיע למצב בו באמת תהיה אדם חופשי, מתחילה בזה שקודם תרצה להיות אחד כזה... ברצון אני שם, עכשיו נחפש גם את הדרך שתוביל אותנו לשם. קרייזי, הדרך להגיע למצב בו באמת תהיה אדם חופשי, מתחילה בזה שקודם תרצה להיות אחד כזה… ברצון אני שם, עכשיו נחפש גם את הדרך שתוביל אותנו לשם.

]]>
By: שימושי,לא אדיוט ! http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5738 שימושי,לא אדיוט ! Thu, 06 Jan 2011 07:51:43 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5738 לגבי ערב רב - יש טעות נפוצה שגורמת להצביע על פרט או קבוצה ולהכריז ,זה הם ! קליפת הערב רב נמצאת בכל יהודי אצל חלק היא קצת יותר מתגברת מרצון ושלא מרצון. ויש להכניע אותה . ולהיזהר בהצבעה על אחרים ככאלה. מי שמסופק בזה נא לבדוק לא ביקשתי כלום ,הצעתי הצעה "שימושי"ת. ומתוך מחשבה לא אנוכית מצידי. פ. סטרייק חן חן על ההדרכה.זה מזכיר לי את דבריו של תלמיד חכם רב חן שגילה לי כי התחיל את דרכו באחד המרכזי "קבלה" בסגנון הרב לייטמן ,הוא אישית בשלב כלשהו בחר להמשיך דרכו אצל הציבור החרדי ועושה זאת שנים רבות.מסתבר שעבורו ודומים לו האזהרה לא רלונטית .נראה לי שגם עבורי. אין לאף אחד מונופול על האמת , לדעתי עם ישראל אוחז במוסר ובחכמה בצורה המזוככת ביותר.ובראשם תלמידי החכמים [חרדים]יודעי החן הענווים והמתוקנים. ולגבי הציבור בכללותו אצטט רבנים גדולים שהכריזו: "רבותי, המצב קשה"... וצריך ללמוד ולהבין. לגבי ערב רב – יש טעות נפוצה שגורמת להצביע על פרט או קבוצה ולהכריז ,זה הם !
קליפת הערב רב נמצאת בכל יהודי אצל חלק היא קצת יותר מתגברת מרצון ושלא מרצון.
ויש להכניע אותה . ולהיזהר בהצבעה על אחרים ככאלה.
מי שמסופק בזה נא לבדוק
לא ביקשתי כלום ,הצעתי הצעה “שימושי”ת. ומתוך מחשבה לא אנוכית מצידי.

פ. סטרייק חן חן על ההדרכה.זה מזכיר לי את דבריו של תלמיד חכם רב חן שגילה לי
כי התחיל את דרכו באחד המרכזי “קבלה” בסגנון הרב לייטמן ,הוא אישית בשלב כלשהו
בחר להמשיך דרכו אצל הציבור החרדי ועושה זאת שנים רבות.מסתבר שעבורו ודומים לו האזהרה
לא רלונטית .נראה לי שגם עבורי.

אין לאף אחד מונופול על האמת , לדעתי עם ישראל אוחז במוסר ובחכמה בצורה
המזוככת ביותר.ובראשם תלמידי החכמים [חרדים]יודעי החן הענווים והמתוקנים.

ולגבי הציבור בכללותו אצטט רבנים גדולים שהכריזו: “רבותי, המצב קשה”…

וצריך ללמוד ולהבין.

]]>
By: קרייזי http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5735 קרייזי Wed, 05 Jan 2011 22:01:47 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5735 אני מבין טוב את כוונתך באומרך "אני אדם חופשי" זה סטייט אוף מיינד והגדרת כאן("כל דבר שמקבע אותי לתפיסה שלא נתבקשתי מיום היוולדי לבחור בה") יפה את התיאור הבסיסי והיסודי שטמון בכל אדם שהוא פרי מיינד, אבל כדי להיות באמת חופשי אתה צריך להשתחרר מהחבלים שקושרים אותך אליהם או יותר נכון מקבעים אותך אליהם באופן פיזי, אופן שבו אתה יכול להרגיש, ואופן זה משפיע על הנפש בדרכים שונות ועם הנפש אתה צריך להתמודד יום יום מלחמה פנימית, כאשר אתה מקובע פיזית או נתון של מישהו המקום היחיד שנשאר לך להרגיש בו חופשי הוא ההכרה של עצמך כבריאה בלתי תלויה מראשיתה. אני מבין טוב את כוונתך באומרך “אני אדם חופשי” זה סטייט אוף מיינד והגדרת כאן(“כל דבר שמקבע אותי לתפיסה שלא נתבקשתי מיום היוולדי לבחור בה”) יפה את התיאור הבסיסי והיסודי שטמון בכל אדם שהוא פרי מיינד, אבל כדי להיות באמת חופשי אתה צריך להשתחרר מהחבלים שקושרים אותך אליהם או יותר נכון מקבעים אותך אליהם באופן פיזי, אופן שבו אתה יכול להרגיש, ואופן זה משפיע על הנפש בדרכים שונות ועם הנפש אתה צריך להתמודד יום יום מלחמה פנימית, כאשר אתה מקובע פיזית או נתון של מישהו המקום היחיד שנשאר לך להרגיש בו חופשי הוא ההכרה של עצמך כבריאה בלתי תלויה מראשיתה.

]]>
By: monkeyboy http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5734 monkeyboy Wed, 05 Jan 2011 21:50:36 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5734 הכל חלק מהתסריט: "...ואמנם שורש הימצא הרע בהנהגה (הנהגת העולם ע"י הא-ל) - כבר פירשנוהו שהוא מטעם גילוי יחודו יתברך, שצריך לגלות הרע ולהניחו לעשות כל מה שבחוקו, להראות אחר כך יחוד שליטתו יתברך בהחזירו אותו לטוב. ומטעם הזה, כל עוד שיתעלם ויסתיר פניו האדון ברוך הוא, ויניח לרע להתגבר עד הגבול האחרון שאפשר לו להתגבר, דהיינו עד חורבן העולם, ולא עד בכלל, הנה זה יהיה טעם יותר להיגלות ולהיראות אחר כך אמיתת יחודו יתברך, בתקנו את הקלקולים ההמה בכוח שליטתו, והאור ניכר מתוך החושך, וכמו שביארנו לעיל כבר. על כן ברצות האדון ברוך הוא לקבוע הנהגת העולם לטובה, צריך שיסדר הנהגתו על פי העניין הזה השורשי של גילוי הייחוד שזכרנו, שממנו נולד הימצא עתה הטוב ורע..." ("דעת תבונות" להרמח"ל) שימושי-היום יותר מאי פעם קל מאוד למצוא מקומות ואנשים שיסבירו לך פנים ואת ערכי היהדות. חב"ד הקרוב למקום מגוריך הוא הכתובת הקלאסית והבטוחה. שמור נפשך מאוד ממקומות כמו המרכז לקבלה של הרב לייטמן ודומיו. כל מקום שהלימוד בו לא מוביל לשמירת תורה ומצוות שיהיה בעינייך חשוד. אם יש לך שאלות ספציפיות אני בטוח שתמצא פה לא מעט אנשים (ואני בינהם) שישמחו לנסות לענות לך. כמה מילות עידוד לכולנו פה מר' נחמן מברסלב: תבואת-שגעון "פעם אמת אמר המלך לאהובו המשנה למלך: -באשר אני חוזה בכוכבים, ראיתי באיצטגנינות, שהתבואה של השנה כל אוכליה יכנס בהם השגעון. ובכן, תן עצה ידידי: מה נאכל השנה? ענה ואמר המשנה למלך: -אני זאת עצתי, אדוני המלך. תן צו להכין למעננו תבואה של אשתקד די צרכנו, ולא נאכל כלל מיבול השנה. חזרואמר המלך: -אבל מה הועלת, חכם, בתקנתך? מה בצע שאנחנו לבדנו נהיה צלולי-דעה וכל יתר הבריות משוגעים?הרי הכל יאמרו שאנחנו המשוגעים ולא הם. תאמר: נכין גם בשביל אחרים משל אשתקד - אין אנו מספיקים. - ובכן, מה עצתך, אדוני המלך? - שאל המשנה למלך. ענה המלך ואמר: - אני, ידידי אהובי, עצתי, אין לנו ברירה אלא לאכול גם כן מן התבואה של השנה ולהיות משוגעים יחד עם כל העולם. אלא שרצוני כי שנינו ניבדל מיתר הבריות בזאת, שנדע לפחות כי הננו משוגעים. ואילו אחרים לאו. שאל המשנה למלך: -ילמדני אדוני המלך כיצד נעשה זאת. ענה המלך ואמר: -לזאת יש לי עצה. בוא ונחקוק על מצחנו סימן של שיגעון. וכל פעם שאתן עיני בך ואתה תיתן עינך בי נדע שאנחנו משוגעים." כולם כולל אותנו משוגעים. אנחנו אולי רק יודעים שאנחנו כאלה. הכל חלק מהתסריט:
“…ואמנם שורש הימצא הרע בהנהגה (הנהגת העולם ע”י הא-ל) – כבר פירשנוהו שהוא מטעם גילוי יחודו יתברך, שצריך לגלות הרע ולהניחו לעשות כל מה שבחוקו, להראות אחר כך יחוד שליטתו יתברך בהחזירו אותו לטוב. ומטעם הזה, כל עוד שיתעלם ויסתיר פניו האדון ברוך הוא, ויניח לרע להתגבר עד הגבול האחרון שאפשר לו להתגבר, דהיינו עד חורבן העולם, ולא עד בכלל, הנה זה יהיה טעם יותר להיגלות ולהיראות אחר כך אמיתת יחודו יתברך, בתקנו את הקלקולים ההמה בכוח שליטתו, והאור ניכר מתוך החושך, וכמו שביארנו לעיל כבר. על כן ברצות האדון ברוך הוא לקבוע הנהגת העולם לטובה, צריך שיסדר הנהגתו על פי העניין הזה השורשי של גילוי הייחוד שזכרנו, שממנו נולד הימצא עתה הטוב ורע…”
(“דעת תבונות” להרמח”ל)

שימושי-היום יותר מאי פעם קל מאוד למצוא מקומות ואנשים שיסבירו לך פנים ואת ערכי היהדות. חב”ד הקרוב למקום מגוריך הוא הכתובת הקלאסית והבטוחה. שמור נפשך מאוד ממקומות כמו המרכז לקבלה של הרב לייטמן ודומיו. כל מקום שהלימוד בו לא מוביל לשמירת תורה ומצוות שיהיה בעינייך חשוד.

אם יש לך שאלות ספציפיות אני בטוח שתמצא פה לא מעט אנשים (ואני בינהם) שישמחו לנסות לענות לך.

כמה מילות עידוד לכולנו פה מר’ נחמן מברסלב:
תבואת-שגעון
“פעם אמת אמר המלך לאהובו המשנה למלך:
-באשר אני חוזה בכוכבים, ראיתי באיצטגנינות, שהתבואה של השנה כל אוכליה יכנס בהם
השגעון. ובכן, תן עצה ידידי: מה נאכל השנה?
ענה ואמר המשנה למלך:
-אני זאת עצתי, אדוני המלך. תן צו להכין למעננו תבואה של אשתקד די צרכנו, ולא נאכל כלל
מיבול השנה.
חזרואמר המלך:
-אבל מה הועלת, חכם, בתקנתך? מה בצע שאנחנו לבדנו נהיה צלולי-דעה וכל יתר הבריות
משוגעים?הרי הכל יאמרו שאנחנו המשוגעים ולא הם.
תאמר: נכין גם בשביל אחרים משל אשתקד – אין אנו מספיקים.
- ובכן, מה עצתך, אדוני המלך? – שאל המשנה למלך.
ענה המלך ואמר:
- אני, ידידי אהובי, עצתי, אין לנו ברירה אלא לאכול גם כן מן התבואה של השנה ולהיות
משוגעים יחד עם כל העולם. אלא שרצוני כי שנינו ניבדל מיתר הבריות בזאת, שנדע לפחות כי
הננו משוגעים. ואילו אחרים לאו.
שאל המשנה למלך:
-ילמדני אדוני המלך כיצד נעשה זאת.
ענה המלך ואמר:
-לזאת יש לי עצה. בוא ונחקוק על מצחנו סימן של שיגעון. וכל פעם שאתן עיני בך ואתה תיתן
עינך בי נדע שאנחנו משוגעים.”

כולם כולל אותנו משוגעים. אנחנו אולי רק יודעים שאנחנו כאלה.

]]>
By: נח מן http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5733 נח מן Wed, 05 Jan 2011 21:34:18 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5733 סרט על שטיפת הפרסום.. הקוד המגדרי על האידיאל המגדרי ויחסי הכוחות בין המינים בפירוט ויזואלי מרשים, חוקר הסרט את הטענה של גופמן, שאידאלים מגדריים הם תוצאה של תרבות שהשתרשה, תוך חשיפת דפוסים גבריים ונשיים, ומספק מבט צלול אל נושא הזהות המגדרית ויחסי הכוחות. בימוי: סאת ג'אלי. קנדה, 2010. http://yes.walla.co.il/?w=2/7827/1736963 סרט על שטיפת הפרסום..
הקוד המגדרי
על האידיאל המגדרי ויחסי הכוחות בין המינים
בפירוט ויזואלי מרשים, חוקר הסרט את הטענה של גופמן, שאידאלים מגדריים הם תוצאה של תרבות שהשתרשה, תוך חשיפת דפוסים גבריים ונשיים, ומספק מבט צלול אל נושא הזהות המגדרית ויחסי הכוחות.
בימוי: סאת ג’אלי. קנדה, 2010.
http://yes.walla.co.il/?w=2/7827/1736963

]]>
By: מוס דף http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5732 מוס דף Wed, 05 Jan 2011 21:18:00 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5732 "הם לקחו סמכות על האמת במקום לקחת את האמת כסמכות" אני מתייחס ברצינות למה שאתה אומר קרייזי(לא סתם אתה אחד המגיבים המועדפים עלי), כן האמת הובילה והדריכה ואנחנו במקום לעשות בה שימוש לטובה, לקחנו עליה בעלות והחלטנו(יותר נכון האליטה החליטה) לעשות בה שימוש למען האינטרסים האישייםם ולטובת צבירה של כוח ומעמד שיתלווה לכך, מה תגיד? אני לא אתן לאותם אנשים להגדיר אותי, לא אשתתף במשחק שלהם, לא אקבל את מרותם, אני אין לי זהות שהיא לא אחת מוחלטת ואמיתית... תבין את הקישור שעשיתי, תקלוט למה אני לא מוכן להגדרות, אני לא סתם גוף מהלך על 2, אני(כמו כל החברים כאן ומחוץ לאתר) נשמה שחיה בעולם חומרי שאני לא ממש אוהב, אבל אם אני כאן, אני בטוח שיש סיבה, כמו שאני יודע שלכל אחד מכם יש בעולם הזה סיבה לקיומו, זה מה שמחזיק אותי חי נושם ומתפקד(טוב בערך, סובל מהגב (-:), אחרת מה הם חיי ומה הם ימי, אני בעד הגישה החיובית של נח מן(יש לו אחלה מורה עם שם דומה), יהיה טוב, תאמינו (-:. “הם לקחו סמכות על האמת במקום לקחת את האמת כסמכות” אני מתייחס ברצינות למה שאתה אומר קרייזי(לא סתם אתה אחד המגיבים המועדפים עלי), כן האמת הובילה והדריכה ואנחנו במקום לעשות בה שימוש לטובה, לקחנו עליה בעלות והחלטנו(יותר נכון האליטה החליטה) לעשות בה שימוש למען האינטרסים האישייםם ולטובת צבירה של כוח ומעמד שיתלווה לכך, מה תגיד? אני לא אתן לאותם אנשים להגדיר אותי, לא אשתתף במשחק שלהם, לא אקבל את מרותם, אני אין לי זהות שהיא לא אחת מוחלטת ואמיתית… תבין את הקישור שעשיתי, תקלוט למה אני לא מוכן להגדרות, אני לא סתם גוף מהלך על 2, אני(כמו כל החברים כאן ומחוץ לאתר) נשמה שחיה בעולם חומרי שאני לא ממש אוהב, אבל אם אני כאן, אני בטוח שיש סיבה, כמו שאני יודע שלכל אחד מכם יש בעולם הזה סיבה לקיומו, זה מה שמחזיק אותי חי נושם ומתפקד(טוב בערך, סובל מהגב (-:), אחרת מה הם חיי ומה הם ימי, אני בעד הגישה החיובית של נח מן(יש לו אחלה מורה עם שם דומה), יהיה טוב, תאמינו (-:.

]]>
By: מוס דף http://conspil.com/2010/12/23/%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95/#comment-5731 מוס דף Wed, 05 Jan 2011 20:52:19 +0000 http://conspil.com/?p=1580#comment-5731 קרייזי, אני משתדל להתרחק מהגדרות... כל דבר שמקבע אותי לתפיסה שלא נתבקשתי מיום היוולדי לבחור בה, נסה לשכנע אותי אחרת (-:. קרייזי, אני משתדל להתרחק מהגדרות… כל דבר שמקבע אותי לתפיסה שלא נתבקשתי מיום היוולדי לבחור בה, נסה לשכנע אותי אחרת (-:.

]]>