Comments on: האילומינטי ועבודת המופת: קולקטיביזם עולמי http://conspil.com/2012/07/24/collectivis/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: רון http://conspil.com/2012/07/24/collectivis/#comment-43693 רון Wed, 01 Aug 2012 02:22:27 +0000 http://conspil.com/?p=2508#comment-43693 לדעתי כבר עכשיו רואים בירור, בעיקר באמצעי התקשורת של התאגידים הגדולים, תעמולה לקידום הקולקטיביזם, וחזון האדם החדש מחד, ונגד "העולם הישן" כביכול מאידך. כמו למשל בתעמולה 'אנטי חרדית', והצגת הציבור החרדי באופן חד צדדי ומגמתי. מצד שני, שימו לב למיודענו הבונה החופשי יאיר לפיד, איזה חשיפה הוא מקבל בתקשורת הפופולרית. למה ? כי יאיר לפיד הוא דוגמה ל'אדם החדש'... לדעתי כבר עכשיו רואים בירור, בעיקר באמצעי התקשורת של התאגידים הגדולים, תעמולה לקידום הקולקטיביזם, וחזון האדם החדש מחד, ונגד “העולם הישן” כביכול מאידך. כמו למשל בתעמולה ‘אנטי חרדית’, והצגת הציבור החרדי באופן חד צדדי ומגמתי. מצד שני, שימו לב למיודענו הבונה החופשי יאיר לפיד, איזה חשיפה הוא מקבל בתקשורת הפופולרית. למה ? כי יאיר לפיד הוא דוגמה ל’אדם החדש’…

]]>
By: אלדד http://conspil.com/2012/07/24/collectivis/#comment-43552 אלדד Fri, 27 Jul 2012 19:06:52 +0000 http://conspil.com/?p=2508#comment-43552 ברמה העקרונית צבירת הון (לא לשם מטרה ספציפית כמו זיקנה או חופשה)נועדה לשם שליטה או הפגת הפחד מעוני. כמו שכתבתם קודם המצב בארה"ב היה קיצוני והוא שאיפשר לאנשים מסוימים להתעשר בצורה קיצונית (ועכשיו מנסים לבטל את זה שאחרים לא יתעשרו ככה והם ישארו השליטים היחידים),רוצה לומר שהשיטה הכלכלית בארה"ב בעבר לא אמורה להיות מסעת נפשנו כיון שהיא מקדשת את הפרט תוך חוסר התחשבות באחרים. מובן שמי שניצל את השיטה הזאת במלואה זה חסרי המצפון והאכזריים - מה שמוכיח לדעתי שהשיטה היתה פגומה מהיסוד. ברמה העקרונית צבירת הון (לא לשם מטרה ספציפית כמו זיקנה או חופשה)נועדה לשם
שליטה או הפגת הפחד מעוני.

כמו שכתבתם קודם המצב בארה”ב היה קיצוני והוא שאיפשר לאנשים מסוימים להתעשר בצורה קיצונית (ועכשיו מנסים לבטל את זה שאחרים לא יתעשרו ככה והם ישארו השליטים היחידים),רוצה לומר שהשיטה הכלכלית בארה”ב בעבר לא אמורה להיות מסעת נפשנו כיון שהיא מקדשת את הפרט תוך חוסר התחשבות באחרים.
מובן שמי שניצל את השיטה הזאת במלואה זה חסרי המצפון והאכזריים – מה שמוכיח לדעתי שהשיטה היתה פגומה מהיסוד.

]]>