Comments on: חושפים את האור: תובל קין ופולחן האש המאסוני http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: nobody http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-6336 nobody Sat, 05 Feb 2011 05:09:27 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-6336 מי שהרג את הגיבור בסרט אמריקן ביוטי - זו אישתו ולא הפטריות. הפטריות גירש את בנו הצלם מהבית כי היו לו נטיות הוסקסואליות ורגשי נחיתות מכך (לאבא) והוא חשב שבנו גם הומוסקסואל. וזה סרט ממש יפה ועמוק אפשר לפרש סרטים בהרבה צורות - ולמצוא סמלים בהרבה סרטים, אבל חוץ מהסמל מה עם העלילה והמסר ? מה הקשר כאן לניו-אייג' ? מי שהרג את הגיבור בסרט אמריקן ביוטי – זו אישתו ולא הפטריות.
הפטריות גירש את בנו הצלם מהבית כי היו לו נטיות הוסקסואליות ורגשי נחיתות מכך (לאבא) והוא חשב שבנו גם הומוסקסואל.
וזה סרט ממש יפה ועמוק
אפשר לפרש סרטים בהרבה צורות – ולמצוא סמלים בהרבה סרטים, אבל חוץ מהסמל מה עם העלילה והמסר ?
מה הקשר כאן לניו-אייג’ ?

]]>
By: טייקונים של ה”שלום” - קונספיל http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-6144 טייקונים של ה”שלום” - קונספיל Sat, 22 Jan 2011 16:18:05 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-6144 [...] הסמל של האגודה מראה את התהליך האלכימאי של המסטריות המיוצג על ידי הנפח וולקן (תובל-קין) שמאחד את הניגודים, הגברי והנשי, וונוס(ירוק) ומאדים(אדום). בתמונה זאת אתם רואים את מה שהמסטריות מכנים כ"תיקון עולם" בו הם מאמינים שעל האדם להביא הכל לשלמות. (להעמקה בעברית, מחקר של האתר): [...] [...] הסמל של האגודה מראה את התהליך האלכימאי של המסטריות המיוצג על ידי הנפח וולקן (תובל-קין) שמאחד את הניגודים, הגברי והנשי, וונוס(ירוק) ומאדים(אדום). בתמונה זאת אתם רואים את מה שהמסטריות מכנים כ"תיקון עולם" בו הם מאמינים שעל האדם להביא הכל לשלמות. (להעמקה בעברית, מחקר של האתר): [...]

]]>
By: חינוך מחדש של הלשכה הלבנה - קונספיל http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-5827 חינוך מחדש של הלשכה הלבנה - קונספיל Fri, 07 Jan 2011 22:44:00 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-5827 [...] פטרון לבונים החופשים, אותו אחד שמשתמש בפטיש לגלם מתכות.למידע מקיף יותר על וולקאן. וולקאן היה אחד מבניו הרבים של זאוס (מתאים על פי [...] [...] פטרון לבונים החופשים, אותו אחד שמשתמש בפטיש לגלם מתכות.למידע מקיף יותר על וולקאן. וולקאן היה אחד מבניו הרבים של זאוס (מתאים על פי [...]

]]>
By: תעמולה במסווה של בידור [עידכון] - קונספיל http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-4547 תעמולה במסווה של בידור [עידכון] - קונספיל Sun, 17 Oct 2010 11:12:47 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-4547 [...] בנושא שמעו את פרקים "בני האור ופילוסופית האש", "תובל קין ופולחן האש המאסוני", והכתבה שלנו על טרנס הומאניזם). יש לזכור שהמדע הכי [...] [...] בנושא שמעו את פרקים “בני האור ופילוסופית האש”, “תובל קין ופולחן האש המאסוני”, והכתבה שלנו על טרנס הומאניזם). יש לזכור שהמדע הכי [...]

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-3271 lloyd Sat, 22 May 2010 13:33:19 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-3271 בכל זאת הם מאמינים שאטלנטיס, נימרוד, קין, נפילים, נחש בגן עדן, הם כולם החברה הטובים, בניגוד גמור לתנ"ך. עכשיו אני היום מתחיל לראות שאולי להסתכל על זה קצת יותר לעומק ולראות שהם בתור בונים גם אלופים בבניית מבנים ובכך גם בדינמיקה פוליטית, כך שכל צד של הקונפליקט מהווה עמוד אחר על עץ החיים, המסטריות את הצד הגברי, והדת את הצד הנשי, ועל שנייהם ניתן לשים את אבן הראש שהיא תהיה הדיקטטור הגדול. אבל מי יודע.... בכל זאת הם מאמינים שאטלנטיס, נימרוד, קין, נפילים, נחש בגן עדן, הם כולם החברה הטובים, בניגוד גמור לתנ”ך. עכשיו אני היום מתחיל לראות שאולי להסתכל על זה קצת יותר לעומק ולראות שהם בתור בונים גם אלופים בבניית מבנים ובכך גם בדינמיקה פוליטית, כך שכל צד של הקונפליקט מהווה עמוד אחר על עץ החיים, המסטריות את הצד הגברי, והדת את הצד הנשי, ועל שנייהם ניתן לשים את אבן הראש שהיא תהיה הדיקטטור הגדול. אבל מי יודע….

]]>
By: katonak http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-3268 katonak Sat, 22 May 2010 08:37:10 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-3268 באחד הפרקים המוקלטים, דיברת על המבול, על איך מוצג המבול באגדות שלהם ואיך מוצג המבול בתנ"ך, אמרת שנוכל להציג את התנ"ך כמשהו שסותר אותם. האם נראה לך שהתנ"ך שמובא להמונים לא משמש אותם למטרות מסוימות? לי נראה שתמיד הם מנסים להציג שני צדדים, שאנחנו נבחר בצד אחד וכך נמלא אחר ההוראות, אחרת איך יכלו לכלוא אותנו במציאות הזאת בלי לכוון אותנו,? שהרי בכל מצב תמיד יהיו מתנגדים לאיזשהו מצב או איזשהי אמונה, וכך יוכלו למנוע ממנו להגיע לחקר הדברים. להציג לנו צד טוב וצד רע, ששני הצדדים מופעלים על ידי אותו גורם. באחד הפרקים המוקלטים, דיברת על המבול, על איך מוצג המבול באגדות שלהם ואיך מוצג המבול בתנ”ך, אמרת שנוכל להציג את התנ”ך כמשהו שסותר אותם.
האם נראה לך שהתנ”ך שמובא להמונים לא משמש אותם למטרות מסוימות?
לי נראה שתמיד הם מנסים להציג שני צדדים, שאנחנו נבחר בצד אחד וכך נמלא אחר ההוראות, אחרת איך יכלו לכלוא אותנו במציאות הזאת בלי לכוון אותנו,? שהרי בכל מצב תמיד יהיו מתנגדים לאיזשהו מצב או איזשהי אמונה, וכך יוכלו למנוע ממנו להגיע לחקר הדברים.
להציג לנו צד טוב וצד רע, ששני הצדדים מופעלים על ידי אותו גורם.

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-3228 lloyd Fri, 14 May 2010 21:57:29 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-3228 בלי סודות בלי סודות

]]>
By: o-ren http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-3227 o-ren Fri, 14 May 2010 21:43:53 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-3227 אז לפי כל הסיפורים והמידע אנחנו בדרך לשליטה גלובלית, בה ישלטו מספר אנשים(אליטות) אשר ישעבדו את כל המין האנושי בעזרת הטכנולוגיה, כגון שתלי צ'יפים שבעזרת יזהו אותנו בכל מקום ועם הצ'יפ הזה נשלם כי לא יהיה יותר כסף, ועם הצ'יפ הזה יוכלו לשלוט ברגשות שלנו ובהתנגדויות שכן הוא יעבוד על פולסים חשמליים קרוב לגזע המוח.. מי שיתנגד לשתל הזה בעצם לא יוכל להתקיים בחברה המודרנית כי לא יהיה כסף(וגם ככה הוא יהיה בשליטה מוחית). זה אומר שברגע אחד אפשר למחוק את קיומנו וברגע אחד להעשיר את חיינו והכל בלחיצת כפתור וברגע לנטרל ואף להרוג.. העבד המושלם!!!!!!!! אז כמו בספרי המדע בדיוני נהיה במעקב מתמיד (כי יש מצלמות בכל מקום)ויפקחו על הרגשות והרצונות שלנו.. ויכפו עליינו את הטכסים הפאגנים של כל מיני אלים בערבוביה(כמו עכשיו)... אז מה לדעתכם הפתרון איך מתנגדים בלי שיחסלו ?איך מעירים את הצי-בור שכן הוא בור? מה אפשר לעשות באמת? אז לפי כל הסיפורים והמידע אנחנו בדרך לשליטה גלובלית, בה ישלטו מספר אנשים(אליטות) אשר ישעבדו את כל המין האנושי בעזרת הטכנולוגיה, כגון שתלי צ’יפים שבעזרת יזהו אותנו בכל מקום ועם הצ’יפ הזה נשלם כי לא יהיה יותר כסף, ועם הצ’יפ הזה יוכלו לשלוט ברגשות שלנו ובהתנגדויות שכן הוא יעבוד על פולסים חשמליים קרוב לגזע המוח..
מי שיתנגד לשתל הזה בעצם לא יוכל להתקיים בחברה המודרנית כי לא יהיה כסף(וגם ככה הוא יהיה בשליטה מוחית).
זה אומר שברגע אחד אפשר למחוק את קיומנו וברגע אחד להעשיר את חיינו והכל בלחיצת כפתור וברגע לנטרל ואף להרוג.. העבד המושלם!!!!!!!!
אז כמו בספרי המדע בדיוני נהיה במעקב מתמיד (כי יש מצלמות בכל מקום)ויפקחו על הרגשות והרצונות שלנו.. ויכפו עליינו את הטכסים הפאגנים של כל מיני אלים בערבוביה(כמו עכשיו)…
אז מה לדעתכם הפתרון איך מתנגדים בלי שיחסלו ?איך מעירים את הצי-בור שכן הוא בור? מה אפשר לעשות באמת?

]]>
By: קונספיל» ארכיון הבלוג » טרנס-הומאניזם http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-3099 קונספיל» ארכיון הבלוג » טרנס-הומאניזם Thu, 13 May 2010 05:14:20 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-3099 [...] קונספיל והאמת תוציא אתכם אל החופשי « חושפים את האור: תובל קין ופולחן האש המאסוני [...] [...] קונספיל והאמת תוציא אתכם אל החופשי « חושפים את האור: תובל קין ופולחן האש המאסוני [...]

]]>
By: קרייזי http://conspil.com/2010/05/05/thefirephilosophers/#comment-3092 קרייזי Tue, 11 May 2010 12:08:36 +0000 http://conspil.com/2010/05/05/%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/#comment-3092 אני חושבשפיספנו כמה תמונות, טקס אמטיוי 2009 פתיחת הטקס עם מדונה והחליפה האלגנטית השחורה http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/madonna_opener-vmas2009_getty90712582.jpg ליידי גאגא מלאה בדם http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/lady-gaga-2009-mtv-vma-012.jpg כאשר הרקע מאחוריה מסביר בברור מהיכן הגיע הדם http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/gagaset-copy.jpg האור המתפרץ http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/550w_music_lady_gaga_vma_perform-2.png אדום מלא http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/nm_gaga_vma_090914_ssv.jpg והנה פינק בטקס מאסוני מוכר, שימו לב למשבצות http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/pink_pg50847.jpg אה, והנה עוד אדום http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/beyonce_taylor_swift_pg509021.jpg קרובים לסוף בוודאות אני חושבשפיספנו כמה תמונות, טקס אמטיוי 2009

פתיחת הטקס עם מדונה והחליפה האלגנטית השחורה
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/madonna_opener-vmas2009_getty90712582.jpg

ליידי גאגא מלאה בדם
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/lady-gaga-2009-mtv-vma-012.jpg
כאשר הרקע מאחוריה מסביר בברור מהיכן הגיע הדם
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/gagaset-copy.jpg

האור המתפרץ
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/550w_music_lady_gaga_vma_perform-2.png

אדום מלא
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/nm_gaga_vma_090914_ssv.jpg

והנה פינק בטקס מאסוני מוכר, שימו לב למשבצות
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/pink_pg50847.jpg

אה, והנה עוד אדום
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/beyonce_taylor_swift_pg509021.jpg

קרובים לסוף בוודאות

]]>