Comments on: האילומינטי והוותיקן http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: האג’נדה האזוטרית - קונספיל http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-5304 האג’נדה האזוטרית - קונספיל Tue, 14 Dec 2010 17:56:03 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-5304 [...] בניגוד לזייטגייסט, כן מדברים ב"אג'נדה האזוטרית" על אחוות סודיות! מדברים על האילומינטי, אדם וויסהאופט, הבונים החופשיים, רוטשילד והקשר ביניהם. מדברים על האובססיה של האחוות בפאגניזם וחדירת הרעיונות שלהם אל תוך הדתות. שימו לב שבזייטגייסט לא נוגעים בכלל בנושא האחוות וגם לא מדברים על הבונים החופשיים, תשאלו את עצמכם טוב טוב למה, מי שיבדוק יגלה שהמקום היחיד שהבונים החופשיים מוזכרים בו בסרט זייטגייסט הוא בקרדיטים בסוף! זאת מכיוון שיוצר הסרט כפי הנראה מאמין בכתבים שלהם ולא מפריד בין הרעיונות של הבנייה החופשית על דת ופאגניזם, הכלכלה, ההליכה לקראת אוטופיה והגישה המדעית בה דוגלים אנשי פרוייקט וונוס, לבין דעתו שלו, דבר אשר מחשיד מאוד. גם באזוטריק אג'נדה מצאנו כמה נקודות מחשידות כמו הקשר המאוד לא יציב שהוא מצא בין רוטשילד לאדם וויסהאופט מייסד האילומינטי, הוא מזכיר שם של קבוצה אשר הם הקימו יחדיו שכרגע לאחר מאמצים רבים לא הצלחנו להוכיח בעצמנו, ומעלה חשדות. קשרים בין רוטשילד לאילומינטי קיימים בהחלט וניתן לקרוא זאת באתר שלנו עם עדויות מוצקות בנושא, ועוד נעמיק על כך בקרוב. לכן שוב נחזור על מה שנאמר בהתחלה, הקשיבו לסרט הזה, ובאופן כללי הוא מומלץ מאוד, אך תאמתו אותו עם המחקר שלכם, ואם מצאתם הוכחות לקשר המדובר הנ"ל אנא שלחו לנו ונכניס אותו פה. לעומת זאת, עניין חשוב המוסבר בסרט בצורה טובה הוא הקשר החזק בין האילומינטי והבונים החופשיים לעומקו, דבר אשר נגענו בו גם בכתבה על האילומינטי והותיקן. [...] [...] בניגוד לזייטגייסט, כן מדברים ב"אג'נדה האזוטרית" על אחוות סודיות! מדברים על האילומינטי, אדם וויסהאופט, הבונים החופשיים, רוטשילד והקשר ביניהם. מדברים על האובססיה של האחוות בפאגניזם וחדירת הרעיונות שלהם אל תוך הדתות. שימו לב שבזייטגייסט לא נוגעים בכלל בנושא האחוות וגם לא מדברים על הבונים החופשיים, תשאלו את עצמכם טוב טוב למה, מי שיבדוק יגלה שהמקום היחיד שהבונים החופשיים מוזכרים בו בסרט זייטגייסט הוא בקרדיטים בסוף! זאת מכיוון שיוצר הסרט כפי הנראה מאמין בכתבים שלהם ולא מפריד בין הרעיונות של הבנייה החופשית על דת ופאגניזם, הכלכלה, ההליכה לקראת אוטופיה והגישה המדעית בה דוגלים אנשי פרוייקט וונוס, לבין דעתו שלו, דבר אשר מחשיד מאוד. גם באזוטריק אג'נדה מצאנו כמה נקודות מחשידות כמו הקשר המאוד לא יציב שהוא מצא בין רוטשילד לאדם וויסהאופט מייסד האילומינטי, הוא מזכיר שם של קבוצה אשר הם הקימו יחדיו שכרגע לאחר מאמצים רבים לא הצלחנו להוכיח בעצמנו, ומעלה חשדות. קשרים בין רוטשילד לאילומינטי קיימים בהחלט וניתן לקרוא זאת באתר שלנו עם עדויות מוצקות בנושא, ועוד נעמיק על כך בקרוב. לכן שוב נחזור על מה שנאמר בהתחלה, הקשיבו לסרט הזה, ובאופן כללי הוא מומלץ מאוד, אך תאמתו אותו עם המחקר שלכם, ואם מצאתם הוכחות לקשר המדובר הנ"ל אנא שלחו לנו ונכניס אותו פה. לעומת זאת, עניין חשוב המוסבר בסרט בצורה טובה הוא הקשר החזק בין האילומינטי והבונים החופשיים לעומקו, דבר אשר נגענו בו גם בכתבה על האילומינטי והותיקן. [...]

]]>
By: היכן ניתן ללמוד לעצב את רוח התקופה? - קונספיל http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-4044 היכן ניתן ללמוד לעצב את רוח התקופה? - קונספיל Mon, 16 Aug 2010 03:03:55 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-4044 [...] חדש, זאת תעמולה שמפיצים אפילו בספרים ובסרטים (ראו כתבה על "מלאכים ושדים"). הכנסייה מבססת את רעיונותיה הסוציו-אקונומים על בסיס [...] [...] חדש, זאת תעמולה שמפיצים אפילו בספרים ובסרטים (ראו כתבה על “מלאכים ושדים”). הכנסייה מבססת את רעיונותיה הסוציו-אקונומים על בסיס [...]

]]>
By: טקסי האילומינטי בארץ הקודש - קונספיל http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-3394 טקסי האילומינטי בארץ הקודש - קונספיל Tue, 01 Jun 2010 02:39:21 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-3394 [...] ההיסטוריה של ארגון האילומינטי. [...] [...] ההיסטוריה של ארגון האילומינטי. [...]

]]>
By: קונספיל» ארכיון הבלוג » שליטת תודעה של הטרנס-הומניזם http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-3104 קונספיל» ארכיון הבלוג » שליטת תודעה של הטרנס-הומניזם Thu, 13 May 2010 07:21:37 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-3104 [...] שמקורם של הישועים גם כן הוא בכת הגנוסטים.ומעניין לדעת שבתחילת המאה הקודמת היה זה כומר ישועי, [...] [...] שמקורם של הישועים גם כן הוא בכת הגנוסטים.ומעניין לדעת שבתחילת המאה הקודמת היה זה כומר ישועי, [...]

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-2721 lloyd Wed, 10 Feb 2010 17:32:31 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-2721 http://www.youtube.com/watch?v=1Mkemhw1T04&feature=channel תתחיל מזה.... http://www.youtube.com/watch?v=1Mkemhw1T04&feature=channel

תתחיל מזה….

]]>
By: לברון http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-2718 לברון Wed, 10 Feb 2010 15:51:56 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-2718 מישהו יכול לקשר אותי למאמרים על מפורסמים הקשורים באילומינטי? תודה . מישהו יכול לקשר אותי למאמרים על מפורסמים הקשורים באילומינטי?
תודה .

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-2149 lloyd Sat, 09 Jan 2010 12:28:45 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-2149 זה לא מייסד האילומינטי כתב את זה. תקרא את הכתבה לפני שאתה מסתכל על התמונות... זה לא מייסד האילומינטי כתב את זה. תקרא את הכתבה לפני שאתה מסתכל על התמונות…

]]>
By: Tom http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-2147 Tom Sat, 09 Jan 2010 11:05:24 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-2147 שימו לב שבחלק מהציורים של מייסד האילומינטי כתוב למעלה את השם של אלוהים "יהוה" שימו לב שבחלק מהציורים של מייסד האילומינטי כתוב למעלה את השם של אלוהים “יהוה”

]]>
By: lloyd http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-1789 lloyd Mon, 02 Nov 2009 21:25:44 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-1789 כן אני גם זוכר את העניין הזה מהסיפור, הכומר הזה בגד בוותיקן והביא את האילומינטי כאוייב וכו' אבל אני לא אשכח כמה פטתי היה בסוף כשהראו את טקס הכתרת האפיפיור בצורה כל כך מרגשת והראו שם את כל הבישופים והכמרים כאילו הם זקנים כל כך חביבים וטובי לב שלעולם לא יעשו משהו רע בניגוד לכומר ההוא שהיה מאין כשה שחורה. ממש גרם לי לרצות להקיא. כן אני גם זוכר את העניין הזה מהסיפור, הכומר הזה בגד בוותיקן והביא את האילומינטי כאוייב וכו’ אבל אני לא אשכח כמה פטתי היה בסוף כשהראו את טקס הכתרת האפיפיור בצורה כל כך מרגשת והראו שם את כל הבישופים והכמרים כאילו הם זקנים כל כך חביבים וטובי לב שלעולם לא יעשו משהו רע בניגוד לכומר ההוא שהיה מאין כשה שחורה. ממש גרם לי לרצות להקיא.

]]>
By: תיקון טעות http://conspil.com/2009/07/07/angles-demons/#comment-1785 תיקון טעות Mon, 02 Nov 2009 10:38:15 +0000 http://conspil.com/2009/07/07/anglesdemons/#comment-1785 ציטוט מהכתבה לגבי הסרט "מלאכים ושדים": ".....יותר מזה, הסרט מציג לצופים את הוותיקן ואנשיו כאנשים חביבים וטובים שרק רוצים לעשות טוב בעולם, ואפילו מציגים את אחד הכמרים כאיזה סוג של ג'יימס בונד שמנטרל פצצות וקופץ ממטוסים." קראתי את הספר, ראיתי הסרט: הכומר המוצג כסוג של ג'יימס בונד הוא בעצם " האיש הרע" בכל העלילה. להגיד על דן בראון שהוא כותב ספרים המקדמים את הכנסיה הקתולית זה לא נכון. לדעתי הם לא אהבו את "מלאכים ושדים" והחרימו רישמית את "צופן דה-וינצי". ספריו של בראון הם עירבוב של עובדות עם בדיות לצורך העלילה, בזה מבחין כל קורא רציני, ולא הייתי מתייחס אליהם כאל חלק מקונספירציה. בדבר אחד אני מסכים עם הכתוב כאן על ספרי דן בראון: הם עושים אי-סדר רציני בנושא סמלים, סודות וכתות, אבל מאידך מביאים את הציבור שמתלהב מהעלילה להתעניין בנושאים שבהם נוגע הסיפור. ציטוט מהכתבה לגבי הסרט “מלאכים ושדים”: “…..יותר מזה, הסרט מציג לצופים את הוותיקן ואנשיו כאנשים חביבים וטובים שרק רוצים לעשות טוב בעולם, ואפילו מציגים את אחד הכמרים כאיזה סוג של ג’יימס בונד שמנטרל פצצות וקופץ ממטוסים.”
קראתי את הספר, ראיתי הסרט: הכומר המוצג כסוג של ג’יימס בונד הוא בעצם ” האיש הרע” בכל העלילה. להגיד על דן בראון שהוא כותב ספרים המקדמים את הכנסיה הקתולית זה לא נכון. לדעתי הם לא אהבו את “מלאכים ושדים” והחרימו רישמית את “צופן דה-וינצי”. ספריו של בראון הם עירבוב של עובדות עם בדיות לצורך העלילה, בזה מבחין כל קורא רציני, ולא הייתי מתייחס אליהם כאל חלק מקונספירציה.
בדבר אחד אני מסכים עם הכתוב כאן על ספרי דן בראון: הם עושים אי-סדר רציני בנושא סמלים, סודות וכתות, אבל מאידך מביאים את הציבור שמתלהב מהעלילה להתעניין בנושאים שבהם נוגע הסיפור.

]]>