Comments on: אאוגניקה ציונית חלק ב’ http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: אופיר http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1679 אופיר Sat, 17 Oct 2009 20:31:56 +0000 http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1679 לא יכולה להיות אאגוניקה מסיבה פשוטה: המזרחים הם צאצאי פליטים יהודים שגורשו ממדינות ערב בתקופת מלחמת העצמאות/ 1948. אילו הציונות הייתה רוצה לבצע אאגוניקה, לא היו קיימים היום מזרחיים.אבל זו עובדה מוגמרת בשטח, שהמזרחים חיים כאן היום, וכן יש מזרחיים עשירים וכן...מזרחי היה שר ביטחוון, מזרחי היה רמטכ"ל יש חברי כנסת מזרחיים!!! ולומר כי הציונות היא תנועה אנטישמית זה להכפיש לזלזל ולמחוק הגדרה לאומית של רוב היהודים כאן בארץ. אבל אם נעשה את זה לפלסטינים אוו איזה פשע גדול נכון? לכול עם מגיעה הזכות להתקיים בשלום עם עם אחר. לכול עם מגיעה זכות ההגדרה העצמית-והעם היהודי הוא עם! לא יכולה להיות אאגוניקה מסיבה פשוטה: המזרחים הם צאצאי פליטים יהודים שגורשו ממדינות ערב בתקופת מלחמת העצמאות/ 1948.
אילו הציונות הייתה רוצה לבצע אאגוניקה, לא היו קיימים היום מזרחיים.אבל זו עובדה מוגמרת בשטח, שהמזרחים חיים כאן היום, וכן יש מזרחיים עשירים וכן…מזרחי היה שר ביטחוון, מזרחי היה רמטכ”ל יש חברי כנסת מזרחיים!!!
ולומר כי הציונות היא תנועה אנטישמית זה להכפיש לזלזל ולמחוק הגדרה לאומית של רוב היהודים כאן בארץ.
אבל אם נעשה את זה לפלסטינים אוו איזה פשע גדול נכון?
לכול עם מגיעה הזכות להתקיים בשלום עם עם אחר.
לכול עם מגיעה זכות ההגדרה העצמית-והעם היהודי הוא עם!

]]>
By: האאוגניקה הקיצונית של אובאמה - קונספיל http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1175 האאוגניקה הקיצונית של אובאמה - קונספיל Thu, 02 Jul 2009 05:50:36 +0000 http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1175 [...] גם אצלנו בארץ האאוגניקה ופילוסופיית האדם החדש קיימת עוד מקום המדינה. לעוד מידע ראו את אאוגניקה ציונית חלק א' ואאוגניקה ציונית חלק ב'. [...] [...] גם אצלנו בארץ האאוגניקה ופילוסופיית האדם החדש קיימת עוד מקום המדינה. לעוד מידע ראו את אאוגניקה ציונית חלק א’ ואאוגניקה ציונית חלק ב’. [...]

]]>
By: דניאל http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1134 דניאל Sat, 27 Jun 2009 17:26:40 +0000 http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1134 בסרט הראשון יש שתי שגיאות: האקסלי תלמידו של דארווין לא תמך בפרשנות לתורת האבולוציה שמצדיקה את חיסול החלשים בחברה,אלא כתב שני חיבורים חשובים שבהם התייחס מפורשות לשאלות המוסריות בתורת דארווין: man's place in nature, evolution and ethics הסופר ה"ג וולס,גם אם בראשית דרכו כסופר עסק בשאלת האאוגניקה מעולם לא קבע מפורשות שהוא תומך בה, ואף כתב שהוא מבין את הסכנה המוסרית הטמונה בכך.בעשור האחרון לחייו קבע שהוא מתנגד לעיקור כפוי ולכל פעולה רפואית שנעשית ללא הסכמת המטופל. בסרט הראשון יש שתי שגיאות:
האקסלי תלמידו של דארווין לא תמך בפרשנות לתורת האבולוציה שמצדיקה את חיסול החלשים בחברה,אלא כתב שני חיבורים חשובים שבהם התייחס מפורשות לשאלות המוסריות בתורת דארווין:
man’s place in nature,
evolution and ethics
הסופר ה”ג וולס,גם אם בראשית דרכו כסופר עסק בשאלת האאוגניקה מעולם לא קבע מפורשות שהוא תומך בה, ואף כתב שהוא מבין את הסכנה המוסרית הטמונה בכך.בעשור האחרון לחייו קבע שהוא מתנגד לעיקור כפוי ולכל פעולה רפואית שנעשית ללא הסכמת המטופל.

]]>
By: בוזגלו http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1122 בוזגלו Thu, 18 Jun 2009 21:06:47 +0000 http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1122 למה לא מדברים מפורשות על דמוניזציה ודה לגיטימציה של המזרחים ? מדוע השואה עדיין נחשבת פרה קדושה ל"נאורים" והתבטאויות נאציות מצד אותם אנשים עוברות בשתיקה. מה צבע העיניים של בית המשפט העליון ? למה לא מדברים מפורשות על דמוניזציה ודה לגיטימציה של המזרחים ?
מדוע השואה עדיין נחשבת פרה קדושה ל”נאורים” והתבטאויות נאציות מצד אותם אנשים עוברות בשתיקה.

מה צבע העיניים של בית המשפט העליון ?

]]>
By: פרומיתאוס http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1046 פרומיתאוס Wed, 29 Apr 2009 10:00:25 +0000 http://conspil.com/2009/04/28/zionist-eugenics-2/#comment-1046 חיסול האוכלוסיב החל נוהלי הסגר בכל העום מתחילים להירקם השפעת ומחרזת כמגיפה למגיפה יש נוהלים במקרה עליית מדרגה שיודיע עליה בתקשורת נעולץ בכוח נועל ההסגר להישמע לגוף המפקח"משרד הביטחון בנוסף לרופאים ממשלתיים " שינהלו את מצב החירום "נוהל הסגר אפשר ליראות באתר משרד הבריאות שיהיה כפוף למשרד הביטחון" בקיצו חיסוני tammyflu לכולם מאסר למסרב להיכנס לבידוד או זריקה כפויה של מה שבאמת יחדיר לתוכו את השפעת אם אתם באופוריה אני מציע לכם להיתעדכן דחוף בprisonplanet nuffresprct youtube הזמן קצר הפאניקה קרובה אל תקחו חיסון תבדקו תעובדות הנאספות מדקה לדקה בprisonplanet חיסול האוכלוסיב החל נוהלי הסגר בכל העום מתחילים להירקם
השפעת ומחרזת כמגיפה למגיפה יש נוהלים
במקרה עליית מדרגה שיודיע עליה בתקשורת
נעולץ בכוח נועל ההסגר להישמע לגוף המפקח”משרד הביטחון בנוסף לרופאים ממשלתיים ”
שינהלו את מצב החירום “נוהל הסגר אפשר ליראות באתר משרד הבריאות שיהיה כפוף למשרד הביטחון”
בקיצו חיסוני tammyflu לכולם מאסר למסרב להיכנס לבידוד או זריקה כפויה של מה שבאמת יחדיר לתוכו את השפעת
אם אתם באופוריה אני מציע לכם להיתעדכן דחוף בprisonplanet
nuffresprct youtube
הזמן קצר הפאניקה קרובה אל תקחו חיסון תבדקו תעובדות הנאספות מדקה לדקה בprisonplanet

]]>