Comments on: אובמה ומקיין עבדו אלילים הקיץ בגרוב? http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: נימרוד http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-4214 נימרוד Sat, 28 Aug 2010 08:13:14 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-4214 תכלס זה בסך הכל מקום הזוי יש רק בעיה אחת האנשים ההזויים הללו מנהלים את העולם על פי ההזיות שלהם תכלס זה בסך הכל מקום הזוי יש רק בעיה אחת האנשים ההזויים הללו מנהלים את העולם
על פי ההזיות שלהם

]]>
By: דגש http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-1380 דגש Tue, 25 Aug 2009 22:04:39 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-1380 לא רואים כלום בתמונה מקרוב לא רואים כלום בתמונה מקרוב

]]>
By: על איזה שינוי מדברים? - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-552 על איזה שינוי מדברים? - קונספירציות ישראל Mon, 01 Dec 2008 19:19:30 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-552 [...] מלחמה, רק באזור אחר כנראה. המלחמה הולכת להמשיך ובגדול, ברק חוסיין אובאמה והמעגלים הסודיים בהם הוא שותף כבר תכננו את המלחמה אותה הוא הולך לנהל. אובאמה כמו [...] [...] מלחמה, רק באזור אחר כנראה. המלחמה הולכת להמשיך ובגדול, ברק חוסיין אובאמה והמעגלים הסודיים בהם הוא שותף כבר תכננו את המלחמה אותה הוא הולך לנהל. אובאמה כמו [...]

]]>
By: » ברק חוסיין בוש אובאמה - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-454 » ברק חוסיין בוש אובאמה - קונספירציות ישראל Sat, 22 Nov 2008 22:42:45 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-454 [...] ככל הנראה אובאמה, ג'ורג' בוש ומקיין התהוללו יחד הקיץ במועדון הבוהמיאן גרוב. « הפוסט ה-100! ^_^ עונש למתנגדי ה'אח הגדול' » [...] [...] ככל הנראה אובאמה, ג’ורג’ בוש ומקיין התהוללו יחד הקיץ במועדון הבוהמיאן גרוב. « הפוסט ה-100! ^_^ עונש למתנגדי ה’אח הגדול’ » [...]

]]>
By: » המוח מאחורי אובאמה - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-438 » המוח מאחורי אובאמה - קונספירציות ישראל Thu, 20 Nov 2008 18:15:18 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-438 [...] מאחורי הקלעים כולל ג'ורג' בוש, אובאמה, מקיין ועוד, השתתפו בטקס פולחן אפל הקיץ לפני הבחירות. אין מה לעשות, כשרואים את המוח מאחורי אובאמה ניתן לראות [...] [...] מאחורי הקלעים כולל ג’ורג’ בוש, אובאמה, מקיין ועוד, השתתפו בטקס פולחן אפל הקיץ לפני הבחירות. אין מה לעשות, כשרואים את המוח מאחורי אובאמה ניתן לראות [...]

]]>
By: David Icke http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-368 David Icke Sat, 08 Nov 2008 04:49:17 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-368 גם שימעון פרס בילה בבוהימיאן גרוב !!!!!! ההפגזה השניה של כפר כנא בלבנון ארע באותו רגע של הטקס שפרס נכח בו! http://www.davidicke.com/content/view/2466/128/ גם שימעון פרס בילה בבוהימיאן גרוב !!!!!!

ההפגזה השניה של כפר כנא בלבנון ארע באותו רגע של הטקס שפרס נכח בו!

http://www.davidicke.com/content/view/2466/128/

]]>
By: פרומיתאוס http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-366 פרומיתאוס Thu, 06 Nov 2008 10:55:55 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-366 אגב המנהג לשרוף דמות אדם באש הייתה ועדיין נהוגה בכל העולם אני בילדותי שרפתי בלג בעומר דמות קרטון של היטלר אך מוכרות גם התמונות בכל העולם של שריפת שנואי מדינה בהפגנות זועמות . אההה בתמונות מתחילת המאה על הגרוב יש תליות ציבוריות של שחורים וגופות מוצגות לרהווה מתוכמות בנרות והכול מוצג למבקרים ומונצח בגאווה וכולם מחייכים האורגיות שהשמועות עליהם בייחוד על ריבוי היחסים ההומוסקסואלים מזכירים מאוד את ההיתכנסויות של נבחרי רומא וחשיבתם המיוחדת השונה מהציבור הבור השקרים הצפים בעשרות ערוצי התקשורת לאחרונה שאובמה שינה את פני הבחירות דרך האינטרנט ואני רוצה לצעוק שקר רון פול היתחיל את הקמפיין באינטרנט ראשון וההצלחה שלא הזיזה את המועמדים שדגלו בשיטה היששנה של אותם מושכי חוטים זקנים רון פול גייס ראשון את הסכום ההיתנדבותי ציבורי הר4אשון באינטרנט רון פול עוד ישנה את העולם על תפספסו איש זה אגב המנהג לשרוף דמות אדם באש הייתה ועדיין נהוגה בכל העולם אני בילדותי שרפתי בלג בעומר דמות קרטון של היטלר אך מוכרות גם התמונות בכל העולם של שריפת שנואי מדינה בהפגנות זועמות .

אההה בתמונות מתחילת המאה על הגרוב יש תליות ציבוריות של שחורים וגופות מוצגות לרהווה מתוכמות בנרות והכול מוצג למבקרים ומונצח בגאווה וכולם מחייכים

האורגיות שהשמועות עליהם בייחוד על ריבוי היחסים ההומוסקסואלים מזכירים מאוד את ההיתכנסויות של נבחרי רומא וחשיבתם המיוחדת השונה מהציבור הבור

השקרים הצפים בעשרות ערוצי התקשורת לאחרונה שאובמה שינה את פני הבחירות דרך האינטרנט ואני רוצה לצעוק שקר רון פול היתחיל את הקמפיין באינטרנט ראשון וההצלחה שלא הזיזה את המועמדים שדגלו בשיטה היששנה של אותם מושכי חוטים זקנים רון פול גייס ראשון את הסכום ההיתנדבותי ציבורי הר4אשון באינטרנט רון פול עוד ישנה את העולם על תפספסו איש זה

]]>
By: פרומיתאוס http://conspil.com/2008/11/05/obama-grove/#comment-363 פרומיתאוס Wed, 05 Nov 2008 14:44:25 +0000 http://conspil.com/2008/11/05/obamcaingrove/#comment-363 יפה יפה על תשכחו שאלכס גונס האדם היחיד שהצליח להיסתנן לטכס ולצלם את הטכס הסודי ויצא חיי ללא הוא לא היה נחשפים הטכסים האלו בוידאו ואף אחד לא היה מאמין יפה יפה על תשכחו שאלכס גונס האדם היחיד שהצליח להיסתנן לטכס ולצלם את הטכס הסודי ויצא חיי ללא הוא לא היה נחשפים הטכסים האלו בוידאו ואף אחד לא היה מאמין

]]>