Comments on: המלחמה הקרה? http://conspil.com/2008/10/17/coldmason/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: sasha http://conspil.com/2008/10/17/coldmason/#comment-2229 sasha Tue, 12 Jan 2010 04:53:53 +0000 http://conspil.com/2008/10/17/coldmason/#comment-2229 מה זה החארטה הזאת? סתם תפסו אותם עושים "סימנים" שכול אדם נוטא לעשות לפעמים במקרה בלי לשים לב.. טוב שחיטוט באף זה לא נחשבבעייניהם סימון מסוני.. מה זה החארטה הזאת? סתם תפסו אותם עושים “סימנים” שכול אדם נוטא לעשות לפעמים במקרה בלי לשים לב.. טוב שחיטוט באף זה לא נחשבבעייניהם סימון מסוני..

]]>
By: » תרמית הגרעין האיראני - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/10/17/coldmason/#comment-344 » תרמית הגרעין האיראני - קונספירציות ישראל Sun, 26 Oct 2008 15:39:26 +0000 http://conspil.com/2008/10/17/coldmason/#comment-344 [...] בגיאורגיה, שם ניתן לשמוע איומים בין שתי הצדדים כאשר בפועל ראשי המעצמות מנהלים את העיניינים כמו אנשי עסקים המשתתפים באותה אחווה סודית. איראן ורוסיה היום עובדות [...] [...] בגיאורגיה, שם ניתן לשמוע איומים בין שתי הצדדים כאשר בפועל ראשי המעצמות מנהלים את העיניינים כמו אנשי עסקים המשתתפים באותה אחווה סודית. איראן ורוסיה היום עובדות [...]

]]>