Comments on: שרדר מאשים את סאקשווילי http://conspil.com/2008/09/03/%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%90%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%99/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: קונספיל http://conspil.com/2008/09/03/%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%90%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%99/#comment-238 קונספיל Thu, 04 Sep 2008 06:09:59 +0000 http://conspil.com/2008/09/03/%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%90%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%99/#comment-238 אני לא אוהב לצנזר מידע ולכן הכנסתי גם את הפיסקה האחרונה - האמינות של שרדר היא לשיקולך. מכיוון שיש עוד הרבה ראיות לכך שגאורגיה תקפה, דבריו של שרדר רק מהווים חיזוק - וגם אם לטענתך הוא לא אובייקטיבי - אני חושב שזה מידע חיוני לדעת שראש ממשלת גרמניה לשעבר אומר את מה שהוא אומר ועוד בפומבי. אם הוא היה מונע רק מאינטרס אישי הוא לא היה מסתכן ככה בתקשורת ומשקר על נושא כל-כך רגיש. בנוסף, קשריו עם רוסיה מחזקים את האמינות שלו לטעמי, אבל זה כבר לשיקולו של הקורא.... אני לא אוהב לצנזר מידע ולכן הכנסתי גם את הפיסקה האחרונה – האמינות של שרדר היא לשיקולך. מכיוון שיש עוד הרבה ראיות לכך שגאורגיה תקפה, דבריו של שרדר רק מהווים חיזוק – וגם אם לטענתך הוא לא אובייקטיבי – אני חושב שזה מידע חיוני לדעת שראש ממשלת גרמניה לשעבר אומר את מה שהוא אומר ועוד בפומבי. אם הוא היה מונע רק מאינטרס אישי הוא לא היה מסתכן ככה בתקשורת ומשקר על נושא כל-כך רגיש.

בנוסף, קשריו עם רוסיה מחזקים את האמינות שלו לטעמי, אבל זה כבר לשיקולו של הקורא….

]]>
By: BoR|S http://conspil.com/2008/09/03/%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%90%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%99/#comment-236 BoR|S Wed, 03 Sep 2008 19:35:57 +0000 http://conspil.com/2008/09/03/%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%90%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9c%d7%99/#comment-236 בפסקה האחרונה אתה מסביר מדוע שרדר אמר מה שהוא אמר, ובעצם מבטל את החשיבות שהייתה יכולה להיות לדבריו בשל היותם לא אובייקטיביים. בפסקה האחרונה אתה מסביר מדוע שרדר אמר מה שהוא אמר, ובעצם מבטל את החשיבות שהייתה יכולה להיות לדבריו בשל היותם לא אובייקטיביים.

]]>