Comments on: כך הועלמו כתבי יד עתיקים מיהודי תימן http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: עמיקם ואלך אשדוד http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/#comment-6374 עמיקם ואלך אשדוד Wed, 09 Feb 2011 23:47:05 +0000 http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/#comment-6374 את ד"ר משה נחום הכרתי בדרשה שנשא לזכר הרב הראשי של אשדוד. דוד בן הרב שמתגוור בפריס, עשה טובה גדולה לאביו, שהזמין את ד"ר נחום לדרוש. אם לומר את האמת. לשמוע את הרבנים ברובם, זה מאוד משעמם. לשמוע יהודי כד"ר נחום, זה מרנין את הלב. מעולם לא הייתי דתי. לאחר ששמעתי את הדרשה של נחום, התחלתי להאמין שכן יש אלוהים. והוא נמצא עמוק בליבנו. והנה מתברר לי מהכתבה של העלמת ספרי יהודי תימן, שד"ר נחום הוא המושיע של התימנים. אני תקווה שהתימנים ידעו להעריך את היהודי הזה. את ד”ר משה נחום הכרתי בדרשה שנשא לזכר הרב הראשי של אשדוד. דוד בן הרב שמתגוור בפריס, עשה טובה גדולה לאביו, שהזמין את ד”ר נחום לדרוש.

אם לומר את האמת. לשמוע את הרבנים ברובם, זה מאוד משעמם. לשמוע יהודי כד”ר נחום, זה מרנין את הלב. מעולם לא הייתי דתי. לאחר ששמעתי את הדרשה של נחום, התחלתי להאמין שכן יש אלוהים. והוא נמצא עמוק בליבנו.

והנה מתברר לי מהכתבה של העלמת ספרי יהודי תימן, שד”ר נחום הוא המושיע של התימנים. אני תקווה שהתימנים ידעו להעריך את היהודי הזה.

]]>
By: כך איתרתי ילדי תימן שנחטפו - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/#comment-82 כך איתרתי ילדי תימן שנחטפו - קונספירציות ישראל Sun, 16 Mar 2008 22:27:39 +0000 http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/#comment-82 [...] הכתבה המקורית לכתבה השנייה בסידרה: גם נשים נחטפו לעולי תימן לכתבה השלישית והאחרונה: כך הועלמו כתבי יד עתיקים מיהודי תימן [...] [...] הכתבה המקורית לכתבה השנייה בסידרה: גם נשים נחטפו לעולי תימן לכתבה השלישית והאחרונה: כך הועלמו כתבי יד עתיקים מיהודי תימן [...]

]]>
By: גם נשים נחטפו לעולי תימן - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/#comment-81 גם נשים נחטפו לעולי תימן - קונספירציות ישראל Sun, 16 Mar 2008 22:22:18 +0000 http://conspil.com/2008/03/17/%d7%9b%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%9e%d7%95-%d7%9b%d7%aa%d7%91%d7%99-%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%9e%d7%9f/#comment-81 [...] שמעון כהן לכתבה הראשונה בסדרה: כך איתרתי ילדי תימן שנחטפו לכתבה השלישית והאחרונה: כך הועלמו כתבי יד עתיקים מיהודי תימן [...] [...] שמעון כהן לכתבה הראשונה בסדרה: כך איתרתי ילדי תימן שנחטפו לכתבה השלישית והאחרונה: כך הועלמו כתבי יד עתיקים מיהודי תימן [...]

]]>