Comments on: הבונים החופשיים בישראל http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: מסדרי המזרח התיכון - קונספיל http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-43708 מסדרי המזרח התיכון - קונספיל Wed, 01 Aug 2012 15:50:09 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-43708 [...] המייסדים באגודת “השולחן העגול” היו הלורד בלפור והלורד רוטשילד (משפחתו היא חלק מהבונים החופשיים). מי שזוכר עוד את מה שלמדנו בביה”ס מייד יזהה את [...] [...] המייסדים באגודת “השולחן העגול” היו הלורד בלפור והלורד רוטשילד (משפחתו היא חלק מהבונים החופשיים). מי שזוכר עוד את מה שלמדנו בביה”ס מייד יזהה את [...]

]]>
By: הטקס האלכימי של פתיחת האולימפידה - קונספיל http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-43621 הטקס האלכימי של פתיחת האולימפידה - קונספיל Sat, 28 Jul 2012 23:46:41 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-43621 [...] פיליפ, דוכס אדינבורג, בונה חופשי. (מתוך ההקדמה לספר “If I Were an [...] [...] פיליפ, דוכס אדינבורג, בונה חופשי. (מתוך ההקדמה לספר “If I Were an [...]

]]>
By: אקר מוטי http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-18328 אקר מוטי Sun, 21 Aug 2011 12:13:39 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-18328 הבונים החופשיים - מסמלת כביכול שילובם של כול הדתות הגדולות תחת קורת גג אחת בסמל מאוחד, אבל בפועל ובפומבי אינה פתוחה לאף אחת כי בתוכה אפוף מיסתורין ואין אפילו אפשרות לדבר על דת, פוליטיקה, אז מה אתם בדיוק הבונים החופשיים - סתירה בין כול האמור לעיל שלמעשה מקבילה למעין כת שטן לכאורה, שמעורבת עמוק בפוליטיקה העולמית-עובדה חברים בה,רבים מהפוליטקאים מסביב לעולם, אי לכך רבותי אירגון-הבונים החופשיים פועל כמעט כמיסיון ומאיים על יהדותנו ולא מייצג שום נאמנות מלבד העדפת עצמו בלבד . רבותי ראו זאת - כחומר למחשבה - עצרו בטרם תעברו - זהירות מונעת... תגובות יתקבלו בברכה. אקר מוטי . הבונים החופשיים – מסמלת כביכול שילובם של כול הדתות הגדולות תחת קורת גג אחת בסמל מאוחד, אבל בפועל ובפומבי אינה פתוחה לאף אחת כי בתוכה אפוף מיסתורין ואין אפילו אפשרות
לדבר על דת, פוליטיקה, אז מה אתם בדיוק הבונים החופשיים – סתירה בין כול האמור לעיל
שלמעשה מקבילה למעין כת שטן לכאורה, שמעורבת עמוק בפוליטיקה העולמית-עובדה
חברים בה,רבים מהפוליטקאים מסביב לעולם, אי לכך רבותי אירגון-הבונים החופשיים פועל
כמעט כמיסיון ומאיים על יהדותנו ולא מייצג שום נאמנות מלבד העדפת עצמו בלבד .
רבותי ראו זאת – כחומר למחשבה – עצרו בטרם תעברו – זהירות מונעת…
תגובות יתקבלו בברכה.
אקר מוטי .

]]>
By: יעקב http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-8421 יעקב Fri, 25 Mar 2011 19:05:11 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-8421 אני בן57 רציתי לקבל פרטים כיצד מיצתרפים ובמה זה כרוך. תןדהיעקה אני בן57 רציתי לקבל פרטים כיצד מיצתרפים ובמה זה כרוך.
תןדהיעקה

]]>
By: R http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-6708 R Sat, 26 Feb 2011 23:54:12 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-6708 יש לשכה או כתובת עתיקה של הבונים החופשיים עם סמל המחוגה והסרגל ברמת גן יש לשכה או כתובת עתיקה של הבונים החופשיים עם סמל המחוגה והסרגל ברמת גן

]]>
By: RothsChildTech - קונספיל http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-5036 RothsChildTech - קונספיל Wed, 01 Dec 2010 11:10:04 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-5036 [...] הקשרים של משפחת רוטשילד לבנייה החופשית, ושל שמעון פרס לבנייה החופשית. הבנייה החופשית של [...] [...] הקשרים של משפחת רוטשילד לבנייה החופשית, ושל שמעון פרס לבנייה החופשית. הבנייה החופשית של [...]

]]>
By: אקר מוטי http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4725 אקר מוטי Tue, 02 Nov 2010 15:27:02 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4725 היה מעניין היה מעניין

]]>
By: עדי http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4590 עדי Sun, 24 Oct 2010 09:37:31 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4590 להיות מואר... להשתחרר מכבלי העולם הזה, לאמץ אג'נדה אחרת של מסירות, לדעת שאתה חלק ממשהו שגדול ממך, ולדעת שאתה רק חוט אחד באריג ההיסטורי שהוא מושך. הברירה היחידה של להיות לא מואר, הוא להיות באפלה. לא קיים מבנה או מוסד אירגוני כזה או אחר, שלא מכיל בתוכו ערכים או סמלים מייסונים, כי פשוט, הם בכל מקום, הם המקום. להיות מואר…

להשתחרר מכבלי העולם הזה, לאמץ אג’נדה אחרת של מסירות, לדעת שאתה חלק ממשהו שגדול ממך, ולדעת שאתה רק חוט אחד באריג ההיסטורי שהוא מושך. הברירה היחידה של להיות לא מואר, הוא להיות באפלה. לא קיים מבנה או מוסד אירגוני כזה או אחר, שלא מכיל בתוכו ערכים או סמלים מייסונים, כי פשוט, הם בכל מקום, הם המקום.

]]>
By: עדי http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4589 עדי Sun, 24 Oct 2010 09:31:50 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4589 במאה שנים האחרונות נשים מעולם לא היו באג'נדה של האחווה. בעשורים האחרונים אנו עדים ללשכות פרטיות, ללא קשר ללשכות הגדולות שנפתחות מאידיאולגיות כאלה ואחרות. "ללא קשר לדת וגזע..." אבל המין?. אז כך, העולם התפתח מאוד בצורתו החברתית והליברלית בשנים האחרונות, בשוויץ ניתנתה זכות הצבעה לנשים לפני כמה עשורים בלבד אם איני טועה. עם התחזקות מעמד האישה, ואג'נדה חברתית ליברלית, אני נוטה להאמין שהמסדר פתוח יותר ביחס קבלת נשים, או שנפתחו לשכות שמיועדות לנשים בלבד :). במאה שנים האחרונות נשים מעולם לא היו באג’נדה של האחווה. בעשורים האחרונים אנו עדים ללשכות פרטיות, ללא קשר ללשכות הגדולות שנפתחות מאידיאולגיות כאלה ואחרות. “ללא קשר לדת וגזע…” אבל המין?.

אז כך, העולם התפתח מאוד בצורתו החברתית והליברלית בשנים האחרונות, בשוויץ ניתנתה זכות הצבעה לנשים לפני כמה עשורים בלבד אם איני טועה.

עם התחזקות מעמד האישה, ואג’נדה חברתית ליברלית, אני נוטה להאמין שהמסדר פתוח יותר ביחס קבלת נשים, או שנפתחו לשכות שמיועדות לנשים בלבד :).

]]>
By: תל אביבית http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4417 תל אביבית Mon, 20 Sep 2010 21:29:56 +0000 http://conspil.com/2008/03/04/%d7%94%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#comment-4417 ומה בנוגע לנשים? האמנם לא נמצאו נשים הראויות להצטרף לאחווה גברית זו? ואולי כאן מונחת הסיבה העיקרית למיעוטם של מצטרפים החדשים. היום יותר מתמיד , נשים הן כח שבלתי אפשרי להתעלם ממנו. ומה בנוגע לנשים? האמנם לא נמצאו נשים הראויות להצטרף לאחווה גברית זו?

ואולי כאן מונחת הסיבה העיקרית למיעוטם של מצטרפים החדשים. היום יותר מתמיד , נשים

הן כח שבלתי אפשרי להתעלם ממנו.

]]>