Comments on: משפחת בוש והנאצים http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: התאגיד - קונספיל http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-5984 התאגיד - קונספיל Fri, 14 Jan 2011 23:13:24 +0000 http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-5984 [...] [...] [...] [...]

]]>
By: » תרמית הגרעין האיראני - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-346 » תרמית הגרעין האיראני - קונספירציות ישראל Sun, 26 Oct 2008 17:10:35 +0000 http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-346 [...] לזכור שדברים כאלה קרו כבר לאורך ההיסטוריה, ושמשפחת בוש עזרה לממן את הנאצים. « קשר של שתיקה כתבות רלוונטיות: "מבצע [...] [...] לזכור שדברים כאלה קרו כבר לאורך ההיסטוריה, ושמשפחת בוש עזרה לממן את הנאצים. « קשר של שתיקה כתבות רלוונטיות: “מבצע [...]

]]>
By: » ה-CIA והתקשורת - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-235 » ה-CIA והתקשורת - קונספירציות ישראל Wed, 03 Sep 2008 18:16:18 +0000 http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-235 [...] עוד כתבנו על דאלס באתר בנושא שליטת תודעה ופרוייקט מ.ק. אולטרה (MK-Ultra), ניתן לראות מסמכים של תוכניות שהוא אישר במסגרת הפרוייקט הקשורות לשטיפת מוח והיפנוזה. כבר עכשיו צריך להבין שאם אלן דאלס התחיל את כל שיתוף הפעולה הזה בין ה-CIA לתקשורת, המניעים שלו הם ככל הנראה לגרום לפרופגנדה, לשלוט על התודעה של האנשים דרך כמה שיותר ערוצי תקשורת. אלן דאלס אחרי הכל הוא אחד האחראיים לשיתוף הפעולה של הסי.אי.איי עם הנאצים ומימון מחקרי שטיפת המוח שלהם. כאשר אלן דאלס פוטר מתפקידו כראש ה-CIA בידי הנשיא קנדי הוא מונה מיד ליושב ראש הועדה שחקרה את הרצח של אותו הנשיא, גם על כך ניתן לקרוא בהרחבה באתר. וכמובן כפי שניתן לראות שוב נתקלנו בג'ורג' בוש האב, הפעם כשהוא מנסה לטייח את כל הסיפור. גם לו יש היסטוריה עם הנאצים אגב. [...] [...] עוד כתבנו על דאלס באתר בנושא שליטת תודעה ופרוייקט מ.ק. אולטרה (MK-Ultra), ניתן לראות מסמכים של תוכניות שהוא אישר במסגרת הפרוייקט הקשורות לשטיפת מוח והיפנוזה. כבר עכשיו צריך להבין שאם אלן דאלס התחיל את כל שיתוף הפעולה הזה בין ה-CIA לתקשורת, המניעים שלו הם ככל הנראה לגרום לפרופגנדה, לשלוט על התודעה של האנשים דרך כמה שיותר ערוצי תקשורת. אלן דאלס אחרי הכל הוא אחד האחראיים לשיתוף הפעולה של הסי.אי.איי עם הנאצים ומימון מחקרי שטיפת המוח שלהם. כאשר אלן דאלס פוטר מתפקידו כראש ה-CIA בידי הנשיא קנדי הוא מונה מיד ליושב ראש הועדה שחקרה את הרצח של אותו הנשיא, גם על כך ניתן לקרוא בהרחבה באתר. וכמובן כפי שניתן לראות שוב נתקלנו בג’ורג’ בוש האב, הפעם כשהוא מנסה לטייח את כל הסיפור. גם לו יש היסטוריה עם הנאצים אגב. [...]

]]>
By: הביקור של ידידנו הנשיא בוש - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-151 הביקור של ידידנו הנשיא בוש - קונספירציות ישראל Mon, 12 May 2008 23:02:13 +0000 http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-151 [...] של ג'ורג' בוש מימן את המפלגה הנאצית גם בתקופה שארה"ב יצאה נגדם למלחמה, יתרה מזאת עזר לארגן [...] [...] של ג’ורג’ בוש מימן את המפלגה הנאצית גם בתקופה שארה”ב יצאה נגדם למלחמה, יתרה מזאת עזר לארגן [...]

]]>
By: בן הנכד של ג'רונימו מגיב! - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-124 בן הנכד של ג'רונימו מגיב! - קונספירציות ישראל Tue, 08 Apr 2008 06:34:33 +0000 http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-124 [...] האינדיאני "ג'רונימו" בידי אנשים מהאחווה וביניהם פרסקוט בוש, סבא של ג'ורג' בוש הנשיא. בסוף העמוד תוכלו לצפות בקטע [...] [...] האינדיאני “ג’רונימו” בידי אנשים מהאחווה וביניהם פרסקוט בוש, סבא של ג’ורג’ בוש הנשיא. בסוף העמוד תוכלו לצפות בקטע [...]

]]>
By: אאוגניקה בבית הלבן - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-75 אאוגניקה בבית הלבן - קונספירציות ישראל Fri, 14 Mar 2008 20:10:23 +0000 http://conspil.com/2008/03/02/%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%a6%d7%99%d7%9d/#comment-75 [...] יש היסטוריה של תמיכה בתורה האאוגנית וב"הגיינה גזעית". הסנטור פרסקוט בוש (סבו של הבוש הנוכחי) עבד בשנות ה-30 עם וויליאם דרייפר, [...] [...] יש היסטוריה של תמיכה בתורה האאוגנית וב”הגיינה גזעית”. הסנטור פרסקוט בוש (סבו של הבוש הנוכחי) עבד בשנות ה-30 עם וויליאם דרייפר, [...]

]]>