Comments on: הפרוייקט למאה האמריקנית החדשה http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: ויקיליקס מתעסק בחומר מסווג? - קונספיל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-5014 ויקיליקס מתעסק בחומר מסווג? - קונספיל Mon, 29 Nov 2010 17:03:14 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-5014 [...] תזכורת: [...] [...] תזכורת: [...]

]]>
By: התאגיד - קונספיל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-740 התאגיד - קונספיל Tue, 13 Jan 2009 22:24:11 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-740 [...] חלק מהתאגידים הגדולים מייצגים  גוף הנקרא "הקומפלקס התעשייתי צבאי". הנשיא אייזנהאוור בזמנו הזהיר מפני אותו גוף ועל השפעתו הרבה על ממשל ארה"ב שמגיעה לשיאה בחזון לשנת 2020, ובו מדובר על שליטה בחלל וניהול אזרחים בעזרת בעלות על החלל. דוגמא מצויינת להון-שילטון ושילוב כוחות התאגידים והממשל ניתן לראות ברשימות החברים של "המועצה ליחסי חוץ" ו"הפרוייקט למאה אמריקאית חדשה". [...] [...] חלק מהתאגידים הגדולים מייצגים  גוף הנקרא “הקומפלקס התעשייתי צבאי”. הנשיא אייזנהאוור בזמנו הזהיר מפני אותו גוף ועל השפעתו הרבה על ממשל ארה”ב שמגיעה לשיאה בחזון לשנת 2020, ובו מדובר על שליטה בחלל וניהול אזרחים בעזרת בעלות על החלל. דוגמא מצויינת להון-שילטון ושילוב כוחות התאגידים והממשל ניתן לראות ברשימות החברים של “המועצה ליחסי חוץ” ו”הפרוייקט למאה אמריקאית חדשה”. [...]

]]>
By: מותו של האינטרנט - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-656 מותו של האינטרנט - קונספירציות ישראל Fri, 26 Dec 2008 00:46:38 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-656 [...] נזכיר ש-"הפרויקט למאה האמריקאית החדשה" (PNAC) דיבר על: "שליטה בחלל ובסייבר-ספייס. כמו ששליטה בים - [...] [...] נזכיר ש-”הפרויקט למאה האמריקאית החדשה” (PNAC) דיבר על: “שליטה בחלל ובסייבר-ספייס. כמו ששליטה בים – [...]

]]>
By: ארסנל של צביעות - תוכנית החלל והקומפלקס הצבאי-תעשייתי - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-593 ארסנל של צביעות - תוכנית החלל והקומפלקס הצבאי-תעשייתי - קונספירציות ישראל Mon, 08 Dec 2008 19:22:52 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-593 [...] כבר באתר על כך שבמסמכים של חבריי ה"פרוייקט למאה אמריקנית חדשה" הודגשה .... אותם אנשים מהפרוייקט מאוד פעילים בממשל בוש, וגם מאוד [...] [...] כבר באתר על כך שבמסמכים של חבריי ה”פרוייקט למאה אמריקנית חדשה” הודגשה …. אותם אנשים מהפרוייקט מאוד פעילים בממשל בוש, וגם מאוד [...]

]]>
By: סדאם חוסיין בשירות הסי.איי.איי - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-477 סדאם חוסיין בשירות הסי.איי.איי - קונספירציות ישראל Sun, 23 Nov 2008 18:57:37 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-477 [...] הבדל בין המועמדים ושנייהם נתמכים בידי אותם אירגונים,  כמו הפרוייקט למאה אמריקנית חדשה. ארה"ב היא האחראית הגדולה לסבל האדיר של העם העיראקי, גם [...] [...] הבדל בין המועמדים ושנייהם נתמכים בידי אותם אירגונים,  כמו הפרוייקט למאה אמריקנית חדשה. ארה”ב היא האחראית הגדולה לסבל האדיר של העם העיראקי, גם [...]

]]>
By: » המוח מאחורי אובאמה - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-433 » המוח מאחורי אובאמה - קונספירציות ישראל Thu, 20 Nov 2008 17:22:47 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-433 [...] אנטוני לייק- פעיל במועצה ליחסי חוץ, ואחד מאנשי הפרוייקט למאה אמריקנית חדשה. [...] [...] אנטוני לייק- פעיל במועצה ליחסי חוץ, ואחד מאנשי הפרוייקט למאה אמריקנית חדשה. [...]

]]>
By: » ראש הביון העיראקי לשעבר סוכן CIA - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-255 » ראש הביון העיראקי לשעבר סוכן CIA - קונספירציות ישראל Wed, 24 Sep 2008 21:43:25 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-255 [...] היתר מתבצעת בעיראק במסמכים של אנשי ההון-שלטון בארה"ב "התוכניות למאה אמריקאית חדשה". אותם אנשים הצליחו למכור בעזרת שקרים ופרופגנדה את [...] [...] היתר מתבצעת בעיראק במסמכים של אנשי ההון-שלטון בארה”ב “התוכניות למאה אמריקאית חדשה”. אותם אנשים הצליחו למכור בעזרת שקרים ופרופגנדה את [...]

]]>
By: הביקור של ידידנו הנשיא בוש - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-156 הביקור של ידידנו הנשיא בוש - קונספירציות ישראל Tue, 13 May 2008 08:53:18 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-156 [...] בוש מוביל את ארה"ב והעולם למלחמה בשביל האינטרסים הפרטיים והכלכליים שלו ושל האליטה. [...] [...] בוש מוביל את ארה”ב והעולם למלחמה בשביל האינטרסים הפרטיים והכלכליים שלו ושל האליטה. [...]

]]>
By: שר הבטחון לשעבר של גרמניה טוען "פיגועי ה11.9 בחסות הסי.איי.איי" - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-137 שר הבטחון לשעבר של גרמניה טוען "פיגועי ה11.9 בחסות הסי.איי.איי" - קונספירציות ישראל Thu, 17 Apr 2008 18:04:47 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-137 [...] על ה"פרוייקט למאה אמריקאית חדשה": "…זה מבצע חשאי, וזה דרך להשפיע, זה דרך לשטוף את המוח לעם האמריקאי לקבל מלחמה מתמשכת וארוכה נגד העולם המוסלמי…תאגידי הנפט למשל עכשיו קיבלו גישה (באפגניסטן, אירואסיה ועיראק) למאגרי הנפט האחרונים שצריכים בשביל להתקיים בעשורים הבאים, ומסתבר שיש מחשבה גיאופוליטית מאחוריי כל זה… זה הותווה ב'פרוייקט למאה אמריקאית חדשה' שנכתב בידי המון אנשים הנמצאים בממשל היום כמו צ'ייני ראמספלד ואחרים" [...] [...] על ה”פרוייקט למאה אמריקאית חדשה”: “…זה מבצע חשאי, וזה דרך להשפיע, זה דרך לשטוף את המוח לעם האמריקאי לקבל מלחמה מתמשכת וארוכה נגד העולם המוסלמי…תאגידי הנפט למשל עכשיו קיבלו גישה (באפגניסטן, אירואסיה ועיראק) למאגרי הנפט האחרונים שצריכים בשביל להתקיים בעשורים הבאים, ומסתבר שיש מחשבה גיאופוליטית מאחוריי כל זה… זה הותווה ב’פרוייקט למאה אמריקאית חדשה’ שנכתב בידי המון אנשים הנמצאים בממשל היום כמו צ’ייני ראמספלד ואחרים” [...]

]]>
By: אוסמא בין-לאדן נכס של הסי.איי.איי - קונספירציות ישראל http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-117 אוסמא בין-לאדן נכס של הסי.איי.איי - קונספירציות ישראל Thu, 03 Apr 2008 21:53:11 +0000 http://conspil.com/2008/02/19/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94/#comment-117 [...] בידיי ארה"ב והסי.איי.איי., הדבר מאוד מזכיר את מה שנכתב ב"פרוייקט למאה אמריקנית חדשה" שכתבו מעצבי מדיניות החוץ הנוחכית של ממשל בוש, ושם הם [...] [...] בידיי ארה”ב והסי.איי.איי., הדבר מאוד מזכיר את מה שנכתב ב”פרוייקט למאה אמריקנית חדשה” שכתבו מעצבי מדיניות החוץ הנוחכית של ממשל בוש, ושם הם [...]

]]>