Comments on: פצצות בתוך בנייני התאומים http://conspil.com/2008/02/11/%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d/ חושפים את הסדר העולמי החדש Mon, 10 Sep 2012 13:02:38 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 By: בר http://conspil.com/2008/02/11/%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d/#comment-10076 בר Sat, 30 Apr 2011 02:00:02 +0000 http://conspil.com/2008/02/11/%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d/#comment-10076 אנשים אתם סתם הוזים הפיגועים על מגדלי התאומים אכן היו של בן לאדן ואירגונו וכל הפצצות מבפנים גם זה היה, אבל זאת הייתה עבודה פנימית של מוסלמים מניו יורק, תושבי ניו יורק שהתגייסו שנה קודם לכן לאל קעידה ועברו אימונים בתימן, ושם למדו להרכיב פצצות עד 8 ק"ג. 7 שעות לפני שזה קרה הפיגועים החלה העבודה שלהם כשמגדלי התאומים כמעט היו ריקים מאנשים אז הם נכנסו והחלו בהנחת הפצצות במקומות מסתור שקשה מאוד לזהות אותם הם הניחו כ 48 פצצות בכל מגדל אם כי אומרים שבמגדל הצפוני היו בכלל רק 29 פצצות. המוסלמים עבדו שם בתור טכנאי מצלמות אבטחה, וצבעים, ומנקי משרדים וכך הייתה להם גישה!!! הם ידעו איפה יש מצלמות בכל פינה ופינה ויש עוד המון דברים שאני יכול להגיד לכם אבל אין לי כוח כבר לרשום למה אתם גם תחשבו שאני מטורף מכל המידע שיש לי. אנשים אתם סתם הוזים הפיגועים על מגדלי התאומים אכן היו של בן לאדן ואירגונו וכל הפצצות מבפנים גם זה היה, אבל זאת הייתה עבודה פנימית של מוסלמים מניו יורק, תושבי ניו יורק שהתגייסו שנה קודם לכן לאל קעידה ועברו אימונים בתימן, ושם למדו להרכיב פצצות עד 8 ק”ג.
7 שעות לפני שזה קרה הפיגועים החלה העבודה שלהם כשמגדלי התאומים כמעט היו ריקים מאנשים אז הם נכנסו והחלו בהנחת הפצצות במקומות מסתור שקשה מאוד לזהות אותם הם הניחו כ 48 פצצות בכל מגדל אם כי אומרים שבמגדל הצפוני היו בכלל רק 29 פצצות. המוסלמים עבדו שם בתור טכנאי מצלמות אבטחה, וצבעים, ומנקי משרדים וכך הייתה להם גישה!!! הם ידעו איפה יש מצלמות בכל פינה ופינה ויש עוד המון דברים שאני יכול להגיד לכם אבל אין לי כוח כבר לרשום למה אתם גם תחשבו שאני מטורף מכל המידע שיש לי.

]]>
By: אופירה http://conspil.com/2008/02/11/%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d/#comment-3751 אופירה Sat, 17 Jul 2010 22:02:08 +0000 http://conspil.com/2008/02/11/%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d/#comment-3751 אני משתוקקת לדעת, אם כן זה נכון, אלו מניעים היו מאחורי זה? איזה תועלת היתה בלפוצץ בנייני מסחר גדולים בעולם? ואיך בן לאדן קשור לזה? למה דווקא בן לאדן הרוויח בגדול בבורסה והאנשים האמיתיים שהיו מאחורי זה, איך הם לא חשבו על רעיון הבורסה כמוהו? אני משתוקקת לדעת, אם כן זה נכון, אלו מניעים היו מאחורי זה? איזה תועלת היתה בלפוצץ בנייני מסחר גדולים בעולם? ואיך בן לאדן קשור לזה? למה דווקא בן לאדן הרוויח בגדול בבורסה והאנשים האמיתיים שהיו מאחורי זה, איך הם לא חשבו על רעיון הבורסה כמוהו?

]]>